Finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) åpnet finanstalen i Oslo rådhus med å vise til at tjenestene Oslo kommune leverer til sine innbyggere ikke er til å kjenne igjen fra 1996. FOTO: FRØYDIS URBYE FALCH

Venter nær dobling av gjelda

– Dette oslobudsjettet viser hvorfor eiendomsskatt er nødvendig, mener Rina Mariann Hansen (Ap).

«Nå handler det om Oslos fremtid – si nei til eiendomsskatt.» Det var valgkampbudskapet på Høyres plakater som var hengt opp over hele byen. Oslos fremtid vil i hvert fall innebære at gjeldsgraden øker med 29 prosent fram til 2019, ifølge budsjettforslaget Høyre-byrådet presenterte i går. Byrådet budsjetterer at Oslo kommune skal ha en lånegjeld på 50 milliarder kroner innen 2019 fra 26 milliarder i år.

LES OGSÅ: Står på sitt om eiendomsskatt

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Antiskatt

Byrådet viser til investeringsetterslep og befolkningsvekst som forklaring for den økende gjeldsgraden, og finansbyråd Eirik Lae Solberg, står på sitt om skatt.

– Eiendomsskatt vil ikke løse den investeringsutfordringen, men vil føre til at en har noen 100 millioner mer å rutte med hvert år, sier Lae Solberg.

Nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyret Rina Mariann Hansen (Ap), mener likevel budsjettet illustrerer godt hvorfor de mener det er riktig å innføre eiendomsskatt.

– Finansutgiftene vil være 5 milliarder i 2019. Det er store summer. Det betyr at alle nye velferdsløft må finansieres på en annen måte. Dette budsjettet viser dermed hvorfor det å innføre en moderat eiendomsskatt er viktig.

– Men blir ikke inntektene fra denne moderate eiendomsskatten lite i det store bildet?

– Vi mener det nødvendige med flere barnehageplasser, ansatte i hjemmetjenesten og en satsing på velferdsteknologi. Men det viktigste er at de nye velferdsløftene vi tar får en ny finansiering. Er man ikke villig til å åpne for nye inntekter får man ikke til disse løftene.

LES OGSÅ: SV: Vi skal forhandle om eiendomsskatten

Pensjon

I finanstalen brukte Lae Solberg tid på å vise til at pensjonsutgiftene til Oslo kommune er en utfordring, sammen med gjeldsgraden, og hvor sårbar kommunen er for renteøkning. Virkelighetsbeskrivelsen avviser ikke Hansen.

– Innen 2019 er det planlagt at 24 prosent av oslobudsjettet vil være bundet opp i kostnader til renter, avdrag og pensjon.

Høyre mener dette betyr at en må bytte pensjon for de kommunalt ansatte.

– Jeg mener at KS, staten, kommunen og de ansatte må diskutere hvordan vi kan gjøre de offentlige tjenestepensjonene mer bærekraftig på. En mulighet er å se på en hybridløsning, som er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsesbasert pensjon, sier Lae Solberg.

Så konkret er ikke Hansen.

– Jeg mener det er dumt av en finansbyråd å snakke om hvilken pensjon han ønsker de ansatte skal ha til media. Det må tas i de rette fora. Man kan spørre seg om Høyre er såpass på vei ut av byrådskontorene at de gir blaffen.

Les mer om Oslo-budsjettet:

Slik fordeler de 52 milliarder

Her er kulturvinnerne

– Skolen er ikke en vinner