Vedtok kontantstøtte til bedrifter: – Tar ikke nok hensyn til arbeidsfolk

Tirsdag vedtok Stortinget å gi 50 milliarder kroner i krisekontantstøtte til norske bedrifter. Det møter kritikk fra venstresida og LO.

I dag sto finanspolitikerne til (nesten) alle partiene i Vandrehallen på Stortinget for å fortelle om statens nye kontantstøtte for næringslivet. Totalt skal fellesskapet gi 50 milliarder kroner til koronarammede bedrifter. Forslaget kom fra regjeringa, og etter nattlige forhandlinger gikk den nesten uberørt gjennom stortingsbehandling. 

Ordningen skal koste 20 milliarder kroner i måneden, totalt 50 milliarder for mars, april og mai. Mesteparten av de uunngåelige utgiftene til bedriftene som opplever minst 30 prosent inntektsfall på grunn av koronautbruddet, dekkes. Husleie, regnskapsføring og forsikring er eksempler på slike utgifter.

LES OGSÅ: – Mens jentene driver sitt drama ender jeg opp med å slenge gutta litt rundt

Bedrifter som er pålagt av staten å stenge, får mest. Totalt kan ordningen berøre 60.000-70.000 bedrifter og hundretusener av arbeidstakere.Men selv om alle stortingspartiene unntatt MDG og Rødt er med på vedtaket, går det ikke på noen måte fri for kritikk. 

Kritikk fra venstresida

SV kritiserer ordningen for å ikke si absolutt nei til at bedrifter kan si opp ansatte, samtidig som de får offentlig støtte.

– Det er uforståelig at flertallet nekter å sikre arbeidsfolk mot oppsigelser og at de nok en gang er villig til å la statlige krisepenger gå til utbytter for rike eiere, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

– Krisepakken til bedrifter og arbeidsplasser har dessverre også blitt en gavepakke til de som vil misbruke ordningen, konstaterer han.

MDG kritiserer ordningen for å ikke være klar nok på at både søknader og tildelinger av kontantstøtte skal være åpent tilgjgengelig for alle.

– Åpenhet er veldig lett å støtte i teorien. Men så er det veldig ofte slik at når vi stiller konkrete krav, får vi ikke med oss stortingsflertallet. Det har også skjedd her, sier MDGs Une Bastholm til NTB.

Og Rødt kritiserer ordningen for å ikke nekte bedriftene å ta ut utbytte.

– Dette betyr fritt fram for privat berikelse. Stortingsflertallet åpner honningkrukka for kriminelle og useriøse selskaper og gir en gavepakke til eiendomsbaronene, skriver Bjørnar Moxnes i en pressemelding.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Vil ha kompensasjon fra Oslo kommune

Nina Solli er regiondirektør i NHO Viken Oslo
Foto: NHO

I Oslo frykter NHO Viken konsekvensene av ordningen for serveringsstedene. Grunnen er at statens krisepakke skiller mellom bedrifter som er stengt av staten, og bedrifter som ikke er det. I Oslo er det ikke lov å servere alkohol nå, men siden det er et kommunalt vedtak, og ikke et statlig, får ikke serveringsstedene full uttelling.

– Når Oslo kommune innfører strengere tiltak enn de statlige, er det bare rett og rimelig at kommunen kompenserer de bedriftene som rammes hardere som følge av dette, mener Nina Solli. Hun er regiondirektør i NHO Viken Oslo.

– Oslos vedtak om å forby å skjenke alkohol, fører til at disse får en dramatisk omsetningssvikt. Svikten er større enn om de hadde fått fortsette å servere alkohol. Dette bør kommunen kompensere, skriver hun i en melding til Dagsavisen.

Hun mener kommunen må følge opp tiltakene med en egen kompensasjonsordning. 

For lite hensyn til arbeidsfolk

Ingunn Gjerstad er leder i LO i Oslo.
Foto: Mimsy Møller

– Det er veldig store forskjeller på hvordan denne krisa rammer de ulike delene av arbeidslivet vårt, sier Ingunn Gjerstad, som er leder for LO i Oslo. 

– Det virker som om de fleste pakkene har tatt for lite hensyn til arbeidfolk. Det legges for liten vekt på bedriftenes evne til å holde folk i arbeid, sier hun.

Hun mener mange av bedriftene som greier å legge om driften nå, som snur seg på en femøring og finner ut måter å holde i gang hjulene på, at det er bedrifter som har sterke partsforhold og er en del av det organiserte arbeidslivet.

Nå peker hun på koronakrisa som en anledning for å få gjennomført etterutdanning i mange bedrifter, særlig innenfor hotell og restuarant. Der er det jo ekstra mange som er permitterte. 

– I stedet for at de skal gjøre ingenting, la oss si at de er permittert femti prosent, og brukte femti prosent av tida si på å utdanne seg og få språket opp og stå. Så kunne de tatt fagbrev, for de har så lang erfaring. Det ville vært et kjempeløft, sier hun.

– Jeg tror jo at denne krisa varer lenger enn til sommeren. Jeg tror ikke at turismen kommer i gang igjen i år, fullt ut. Jeg er veldig redd for at mange ikke kommer tilbake i arbeid, hvis man ikke gjør noe med kompetansen nå, sier hun.

 

Fakta om kontantstøtten til bedrifter

* Kompensasjonsordningen skal dekke uunngåelige faste kostnader for koronarammede bedrifter. Vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai.

* Ordningen anslås å koste rundt 20 milliarder kroner i måneden.

* Foretak som staten har pålagt å stenge, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader.

* Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetningen på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel.

* Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5.000 kroner. Den øvre grensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. For konserner vil det settes en høyere maksgrense forutsatt at dette godkjennes av ESA.

* Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, unntatt finansnæringen, el- og vannverk, selskaper innen olje- og gassutvinning, foretak med egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak som er innehavers hovedinntektskilde), samt foretak som er uten aktivitet eller under konkursbehandling.

* Regjeringen bes vurdere egne ordninger for:
– foretak som har store sesongvariasjoner i inntekten
– mediene
– foretak som faller utenfor ordningen, som attføringsbedrifter og butikker uten momsplikt, men som likevel har betydelig inntektsfall.

* Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten.

* Det skal sikres åpenhet rundt hvilke bedrifter som får støtte.

LES OGSÅ: Espressobønnene som kan koste Oslo åtte millioner