Vedlikehold og bygging på jernbanen får konsekvenser for togtrafikken i sommer

Fra 22. juni skal Bane Nor gjennomføre omfattende arbeider på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel i seks uker. Det får konsekvenser for de reisende.

Se oversikt over hvor og når jernbanen er stengt i bunnen av saken.

Ifølge Bane Nor skal byggingen og vedlikeholdsarbeidet gi bedre punktlighet og kortere reisetid. Arbeidet starter natt til lørdag 22. juni og varer til og med søndag 4. august.

– Vi er ikke fornøyd med punktligheten og det omfanget av feil som berører de togreisende på Østlandet i dag. Det er derfor helt nødvendig å fornye og vedlikeholde jernbanen. Arbeidet denne sommeren skal bidra til bedre punktlighet og færre feil på sporet. Samtidig bygger vi nytt. Blant annet Follobanen, som skal redusere reisetiden mellom Oslo og Ski til 11 minutter, sier infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane Nor.

Les også: Nå er halvparten forsinket

Sommeren er en tid med mindre trafikk og den tiden på året hvor det er minst utfordrende å jobbe i og ved togspor, ifølge Bane Nor. Alle lokaltog og regiontog som kjører på strekningene der arbeidet pågår, vil bli berørt. Vy og Flytoget organiserer alternativ transport for sine reisende.

Tett trafikk på veiene og rundt de største stasjonene vil kunne by på ekstra logistikkutfordringer når togavgangene erstattes med buss. Det vil være stor trafikk i uke 26 da det fortsatt er mange pendlere. Den siste uken av sommerarbeidet, uke 31, vil det også være økende trafikk etter sommerferien. I tillegg skal det stenges mellom Skøyen og Drammen i 16 dager i juli.

Les også: Togtilhengere ønsker flere sovevogner på nattogene

– Det er viktig å informere tidlig slik at de som skal reise vet at det blir alternativ transport i sommerperioden, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz

Bane Nor, Vy, Flytoget, Ruter og Statens vegvesen jobber sammen for å informere de som blir berørt på vei og bane.

 

Her blir det stengt for togtrafikk

Lieråsen tunnel

Uke 26–31 (lørdag 22. juni - søndag 4. august): Stengt mellom Asker og Drammen.

Uke 28 og 29 (6.-21. juli): Stengt for togtrafikk Skøyen – Drammen – Spikkestad.

Togene kjører i sommer som normalt mellom Asker og Oslo og på Spikkestadbanen, med unntak av de to ukene hvor det er stengt mellom Skøyen og Drammen.

Østfoldbanen

Arbeidet starter helgen 22–23. juni. Da vil det være stengt mellom Oslo S – Rygge og Oslo S – Mysen/Rakkestad.

Uke 26: Mandag 24. til og med fredag 28. juni: Stengt Ski – Rygge og Ski – Mysen.

Uke 27–31 (lørdag 29. juni – søndag 4. august): Østfoldbanen østre linje er stengt Oslo S – Mysen/Rakkestad. Østfoldbanen vestre linje er stengt Oslo S – Rygge.

Uke 32 (mandag 5 - søndag 11 august): Togene på Østfoldbanen kjører med redusert hastighet slik at skinnene får «satt seg» etter arbeidene.

Alternativ transport

Vy setter opp alternativ transport og benytter Ruters ordinære tilbud med buss og T-bane. Detaljer om reisetilbudet kommer i reiseplanleggeren på vy.no og i Vys reiseapp fortløpende frem mot sommeren.

Flytoget kjører buss for flytog mellom Drammen og Asker fra 22. juni til 4. august, og mellom Drammen og Skøyen fra 6. juli til 21. juli. Se flytoget.no for mer informasjon nærmere sommeren.