Slik kan Fjordbyparken bli seende ut, om nærmiljøet får gjennomslag for sine planer.

Utsetter Fjordbyparken

Byrådet hadde planlagt å vedta områdereguleringen for Filipstadområdet før sommeren, men har utsatt saken til høsten.

 

Noe av årsaken er at byrådet vil se nærmere på planene som en «plansmie», bestående av en rekke lokale organisasjoner, har lagt fram om Fjordbyparken ved Filipstad.

– Hovedpoenget er at et klart politisk flertall i Oslo, minus Høyre, vil utrede det alternative forslaget «Fjordbyparken» slik at dette kan vurderes på lik linje med Plan- og bygningsetatens (PBE) forslag når saken skal politisk behandles, sier Terje Kronen i Naturvernforbundet til Dagsavisen.

De er en av organisasjonene bak Fjordbyparken.

Les også: Vil ha bystrand i Oslo

Ser på ideer

– PBE har unnlatt å utrede Fjordbyparken. De har nøyd seg med å vurdere et uferdig konsept og dermed forsinket framdriftsplanen til byråden, sier Terje Kronen.

– Det stemmer at saken avgis etter ferien, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) til Dagsavisen.

Byråden sier hun vil gjerne se nærmere på Fjordbyparkplanene.

– Vi har vært opptatt av å se på forslagene som Plansmia har for å se om det er ideer der vi kan gå videre med, sier byråden.

– Saken avgis over sommeren fordi vi har trengt noe tid til å ferdigstille den, før vi kan legge den fram for bystyret, sier Marcussen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Godt nytt

For de bak Fjordbyparken er dette godt nytt. De har tidligere bedt byråden om å se nærmere på deres forslag til Fjordbyparken.

«Vi ber om at byrådet utreder Fjordbyparken nærmere slik at dette alternativet kan bli vurdert på lik linje med PBEs forslag når saken kommer opp til politisk behandling. Vi vil spesielt peke på at vårt forslag for E-18 og Ring 1 må utredes slik at den tunnelen Vegvesenet utreder ikke blir stående som eneste alternativ», skriver organisasjonene bak Fjordbyparken.

– En Ring 1 i dagen slik PBE legger opp til, vil splitte området i to. Fjordbyparken vil være en grønn gave til byen, og det vil bli et parkmessig område fra Tjuvholmen til Bygdøy, og en bedre forbindelse mellom bydelen og fjorden, sier Terje Kronen.

Bak Fjordbyparken står Oslo Byes Vel, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Kontaktutvalget for velforeningene i Oslo, Skarpsno og Gimle Vel, Ruseløkka og Skillebekk Vel.

Også de lokale politiske partiene står bak Fjordbyparken.

PBE har blankt avvist å gå videre med utredningen.

I et brev til organisasjonene bak Fjordbyparken skriver de:

«Plansmias merknad inneholder ikke en helhetsløsning som er fysisk eller økonomisk gjennomførbar. Det frarådes å videreutvikle Plansmias merknad til et fullverdig forslag til områderegulering.»

Les også: Mer by med bilene i bakken