Utsetter ferien: Så mange søker sommeråpen barnehage i Oslo

Fire bydeler i Oslo opplever at dobbelt så mange søker plass i sommeråpen barnehage som i fjor.

Barnehagene er på vei til normal drift etter tre måneder med først stengte dører, og deretter unntakstilstand. Men i år som tidligere år er Oslo-barnehagene i utgangspunktet stengt i uke 28, 29 og 30. Men da mange velger å utsette ferien til etter sommeren, opplever Oslo-barnehagene nå en stor økning i antall foreldre som søker plass i de få sommeråpne barnehagene.

Disse bydelene ser en dobling i søkertall: Ullern, Alna, St.Hanshaugen og Gamle Oslo.

Gjennomsnittet for alle Oslos bydeler viser at det er 42 prosent flere som søker om sommeråpen barnehage i år sammenliknet med ifjor.

Foreslår å legge ned to politistasjoner i Oslo Øst: - Kommer til å lage bråk (+)

Forståelig

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), har forståelse for ønsket om barnehagetilbud denne sommeren.

Ja, det er forståelig at flere familier benytter seg av tilbudet nå. Det kan være de ikke kan gjennomføre planlagt ferie, at koronasituasjonen har satt dem i en enda vanskeligere situasjon økonomisk og foreldrene må jobbe i sommer, sier hun.

På grunn av situasjonen har byrådet gravd fram mer midler til barnehagene.

Dette blir på mange måter en annerledes sommer for mange familier. I Oslo har de kommunale barnehagene alltid et tilbud i juli, og det at flere trenger å benytte seg av dette nå tenker vi er helt naturlig. Derfor har byrådet tatt initiativ til å gi sju ekstra millioner til barnehagene slik at vi får på plass et fullverdig og trygt sommertilbud til barnehagebarna. Dette er viktig slik at barn som har behov for det har et trygt sted å møte gjennom sommeren, sier Thorkildsen.

Derfor sier de nei til Øyafestivalens uteservering

Godt tilbud

Hun frykter at koronakrisa kan øke sosiale forskjeller.

Barna som skal i barnehagen denne sommeren trenger kanskje mer enn noen gang et fullverdig tilbud med sommeraktiviteter. Det har vært mye fokus på skolebarna og på å få disse tilbake i skolen før sommerferien, samt å få på plass sommeraktiviteter. Det er viktig, men vi må heller ikke glemme barnehagebarna. Derfor er disse midlene og den økte kapasiteten i sommeråpne barnehager helt nødvendig, understreker byråden.

Men bør ikke barna også få litt ferie i sommer?

Barn har krav på ferie og skal i utgangspunktet ha fri fra barnehagen til sammen fire uker i året. Samtidig er dette en litt annerledes sommer og byrådet så behovet for styrke tilbudet også til barnehagebarn. Med midlene som er øremerket barnehager vil vi nå ha god bemanning til å møte alle barna som kommer i sommeråpen barnehage og gi de et fullverdig tilbud gjennom sommeren. Jeg vet at barnehagene planlegger sommerturer og innkjøp av materialer til sommeraktiviteter slik at det blir lagt til rette for skikkelige fine sommerminner i Oslos sommeråpne barnehager, sier Inga Marte Thorkildsen.

Her kan du se oversikten over søkingen til sommeråpen barnehage: