Utsetter bompengeøkning

Trinn tre av Oslopakke 3 utsettes fra 1. mars til 1. juni, har Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten besluttet.

Det opplyser bompengeselskapet Fjellinjen i en pressemelding.

– Dette gjøres fordi det trengs politiske vedtak for å harmonisere takstene for Osloringen, Indre ring og Bygrensen, opplyses det.

Fra 1. juni 2020 blir det en justering av takstene i bomringene. Det blir en takstøkning for elektriske personbiler og fritak for lette elektriske varebiler.

Les også: Prishopp: Snart dobles bompengene for elbiler i Oslo