Unge i Oslo melder om mer vold og mobbing

En fersk rapport viser en markant økning i problematferd hos unge i Oslo. Én av ti oppgir å ha blitt skadet på grunn av vold. Forsker Anders Bakken er bekymret over utviklingen.

 

Av Irene Rønold

– Vi ser mer problematferd, hasjrøyking og vold. Vi mener det er alvorlig, og det er bekymringsfullt at det øker, sier Anders Bakken, forsker ved NOVA, til Dagsavisen.

Bakken har ledet arbeidet med undersøkelsen «Ung i Oslo 2018», hvor flere enn 25.000 elever fra 84 Oslo-skoler har svart på spørsmål om hvordan det er å være ung i Oslo i dag.

Mens de aller fleste oppgir å ha det bra, er det noen trekk som gir grunn til bekymring. Blant annet viser rapporten at det har vært en markant økning i problematferd blant unge. I det ligger blant annet sniking på trikken, skulking, nasking og hærverk.

– Når man setter dette i sammenheng med at flere unge røyker cannabis, blir det flere ungdommer som kommer i kontakt med kriminelle miljøer, sier Bakken.

Les også: Eks-politimann om ungdomsvolden: – Så forbanna at jeg kjenner det i magen

​Risiko for kriminalitet

Det er først og fremst hos guttene at denne typen atferd øker. Og ifølge Bakken er det en mindre gruppe på 5 prosent – som forskerne har valgt å kalle «gjengangere» – som står for mesteparten av økningen.

– Dette er ikke ungdom som har sneket på trikken eller skulket skolen én gang. De har et mye mer sammensatt mønster av problematferd og er i en tydelig risikosone for å utvikle atferdsproblemer og for å begå mer alvorlig kriminalitet, sier Bakken.

I tillegg er det flere som oppgir å ha blitt utsatt for vold og mobbing: Prosentandeler ungdom som oppgir å ha blitt skadet på grunn av vold har økt fra 7,4 prosent i 2015 til 9,7 prosent i 2018. Andelen unge som oppgir å ha blitt mobbet har økt fra 5,6 i 2015 til 6,6. 

Og til sammen 14,9 prosent oppgir å ha brukt cannabis det siste året – en økning på 4,5 prosent fra forrige undersøkelse. Endringene skjer over hele Oslo - på tvers av sosiøkonomiske skiller, innvandrerbakgrunn og hvor i byen ungdommen bor.

Økningen i problematferd er tydeligst for gutter, og ikke like tydelig for jenter. Når det gjelder psykiske plager, derimot, er det jentene som oppgir å være mest utsatt: Prosentandelen av jenter i videregående skole som oppgir at de har så mye stress at de har problemer med å takle det, er på 19 prosent, mens andelen gutter er på 9 prosent. Til sammen oppgir 18,9 prosent av de unge at de er mye utsatt for depressive symptomer.

– Det kan henge sammen med noe vi har sett i lang tid. Gutter tar ut problemene sine og involverer seg i ting, mens jenter tar det innover seg, sier Bakken.

​Thomas Aleksander Hagen (19) og Bjørn Mathias Helseth (18) mener det stort sett er bra å være ung i Oslo i dag. De tror ikke problemene øst i Oslo er så store som man kan få inntrykk av.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Mer bevisste

– Jeg tenker at det her ikke nødvendigvis er en markant økning. Det kan like gjerne handle om at det ikke finnes to grupper med mennesker som er helt like. Det vil alltid gå opp og ned, sier Thomas Aleksander Hagen (19).

Sammen med kameraten Bjørn Mathias Helseth (18) tilbringer han ettermiddagen på Kuben videregående skole i Grorud i Oslo. De to er enige om at det stort sett er veldig bra å være ung i Oslo i dag. De tror det først og fremst er rusbruk som skiller deres ungdomsgenerasjon fra tidligere generasjoner. 

– På grunn av russetida. Det er en stor greie mye tidligere nå enn før. Det finnes tiendeklassinger som begynner å planlegge russetida allerede nå, sier Hagen.

Den siste tida har det vært mye oppmerksomhet rundt kriminalitet og gjengproblematikk øst i Oslo. Hagen, som er fra Stovner, mener det kan gi folk et uriktig bilde av hans hjemsted. Det er ingen som mener at det ikke finnes problemer, sier han, men de er på langt nær så store som det man kan få inntrykk av.

Helseth er enig:

– Jeg er fra Bjørndal, helt sør i Oslo. Når jeg treffer folk fra vestkanten, spør de om det er farlig der, sier han.

De to er ikke overrasket over at unge forteller om mer mobbing og psykiske plager, men tror det delvis kan skyldes at ungdom er blitt mer bevisste på egne utfordringer.

– De siste tre-fire årene har det vært en stor satsing på psykisk helse. Det samme gjelder tiltak mot mobbing. Når man har så mye fokus på det, er det flere som vil føle at det gjelder dem, sier Hagen.