Tunnel fra andre verdenskrig åpnet på Hovedøya i Oslo

En tunnel tyskerne bygget på Hovedøya under andre verdenskrig, er åpnet igjen 75 år etter krigens slutt.

– På Hovedøya markerer vi krigsjubileumsåret ved å åpne et historisk anlegg bygd av den tyske okkupasjonsmakten. Gjenåpningen av tunnelen gir oss innblikk i en del av historien vi aldri må glemme, sier byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad, i en pressemelding.

Tunnelen har vært lukket siden etterkrigstiden. I forbindelse med anlegg av ny vann- og kloakkledning tok Bymiljøetaten initiativ til å gjenåpne anlegget i samarbeid med Byantikvaren.

Les også: Nå skal Oslo bli grønnere. Disse områdene får 25 millioner av byrådet (Dagsavisen+)

– Dette er et viktig ledd i å vare på byens kulturminner og se potensialet for å vinne kunnskap om arkeologiske kulturminner fra nyere tid i Oslo, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

I pressemeldingen bekreftes det at anlegget har vært brukt som tilfluktsrom i forbindelse med flyangrep og lagring av våpen og annet utstyr. Tunnelen er omkring 200 meter lang og går på det dypeste 15 meter under bakken. Det ble funnet tyske gassmaskekonteinere, noen møbler og en del norsk etterkrigssøppel der, opplyser Bymiljøetaten.

Det er mulig for interesserte å se inn i tunnelen. Den er sikret med et gittergjerde, men vil bli åpnet ved spesielle anledninger og arrangementer.

Debatt: Gi barna gress, ikke gummidekke og betong