Trakassering og fryktkultur

Ansatte i Plan- og bygningsetaten (PBE) har opplevd trakassering og fryktkultur på jobb, og i deler av etaten er det ikke et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Av: Stian Fyen og Henikka Lillo-Stenberg

Det er blant konklusjonene i konsulentselskapet Deloittes rapport om varslingssakene i etaten som ble offentliggjort tirsdag formiddag.

– Dette er en grundig rapport som blant annet viser at flere ansatte i Plan- og bygningsetaten opplever frykt og trakassering. Det er ikke noe folk skal oppleve på arbeidsplassen sin, vi skal ikke ha det sånn i Oslo kommune, sier byråd for byutvikling Hanna Marcussen.

Les også: Rapport om miljøet i Oslo-skolen: Redsel, detaljstyring og mangel på tillit 

Trakassering

Det tok fyr i PBE da det i fjor ble sendt inn et omfattende varsel som blant annet varslet om fryktkultur, gjengjeldelse og trakassering av ansatte i etaten. Ifølge NRK ble ansatte skjelt ut på møter, og det ble vist til eksempler der enkelte ble trakassert på bakgrunn av politisk tilhørighet og hva slags klær de gikk i.

Saken fortsetter under bildet. 

Ansatte i Plan- og bygningsetaten beskriver en fryktkultur på jobb i en rapport fra Deloitte. Foto: NTB Scanpix

Rapporten som ettergår varslene konkluderer blant annet med følgende:

* En av fem ansatte i PBE har opplevd trakassering på jobb. Episodene er både interne og eksterne, for eksempel i møte med kunder.

* 27 prosent av respondentene svarer at det er en fryktkultur i PBE generelt, men kun 3 prosent svarer at de opplever fryktkultur i sitt daglige virke.

* Konsulentselskapet finner ikke trakassering som bryter med arbeidsmiljøloven, men viser til en konkret episode som kan innebære et lovbrudd.

* I deler av etaten er det ikke et «fullt forsvarlig arbeidsmiljø».

* Varslene om at enkeltansatte blir «svartelistet» og aktivt forbigått i lokale lønnsoppgjør stemmer ikke.

Les også: Skolebyråden om Utdanningsetaten: – Vi skal snu et tankskip 

En jobb å gjøre

– I hvor stor grad er problemene knyttet til den nylig avgåtte etatsdirektøren Ellen de Vibe?

– Det viktige nå er å se framover. Vi skal bruke denne rapporten til å se på forbedringspunktene for arbeidsmiljøet. Jeg vil nå følge opp dette med den nyansatte lederen i etaten og sørge for at PBE oppleves som et godt sted å gå på jobb for samtlige av de ansatte, sier Marcussen.

– I fjor så vi flere varsler, problemer på arbeidsplassen og kommunikasjonsproblemer i Utdanningsetaten. Hva er likheten mellom disse sakene?

– Byrådets fokus på tillitsbasert ledelse er viktig. Det er også viktig med grundige eksterne gjennomganger for å komme til bunns i problemstillingene. Men tillitsbasert ledelse er ikke noe man bare kan vedta, det må utvikles over tid.

Les også: Varslet om trakassering på Oslo-skole: – Jeg gruet meg så mye til å gå på jobb at jeg kastet opp (+) 

Ytringsfrihet

– Er det rom for å ytre seg kritisk og trygt benytte seg av varslingsinstituttet for ansatte i Oslo kommune?

– Det skal være det, men jeg skal ikke legge skjul på at funnene i denne rapporten viser at her er det et stort forbedringspotensial. Det er kjempeviktig med både muligheten til å ytre seg, og ikke minst ha trygge varslingsordninger der man opplever å bli hørt og at det er trygt når man varsler. Denne rapporten viser at det er rom for forbedring i Plan- og bygningsetaten, og at vi må iverksette konkrete tiltak for å få bedret dette.

Saken fortsetter under bildet. 

Byråd Hanna Marcussen lover å rydde opp i Plan- og bygningsetaten etter sjokkrapporten. Foto: NTB Scanpix

Les også: Varslersak: – Alle fikk beholde jobbene og kommunen fikk en bot som bare rammer skattebetalerne (+) 

Tar på alvor

PBEs konstituerte direktør Torge Railo lover å inkludere hele etaten i oppryddingsarbeidet etter varslersaken.

– Mitt hovedinntrykk av rapporten er at vi til tross for en del styrker i etaten også har noen utfordringer knyttet til arbeidsmiljø som vi skal jobbe videre med. Det handler om å etablere et forbedringsprosjekt med mål om å sikre et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø, sier konstituert etatsdirektør Torge Railo til Dagsavisen.

Han sier det videre arbeidet med rapporten vil involvere hele etaten. I Deloitte-rapporten kommer konsulentselskapet med 58 konkrete råd til hvordan etaten kan jobbe videre for å forbedre arbeidsmiljøet for de ansatte.

Forslagene handler blant annet om lederutvikling, samarbeid, kommunikasjon og medvirkning for de ansatte. De handler også om hvordan man kan lette arbeidspresset på ansatte.

– Hvordan vil du selv beskrive arbeidsmiljøet i etaten?

– Dette er en stor virksomhet, og som rapporten viser er det ulike oppfatninger. Jeg begynte selv i etaten i april, og er nok ikke den som er best egnet til å beskrive arbeidsmiljøet med tanke på historikk og helhet, sier Railo.

– Det ble varslet om at konkrete enkeltansatte ble «svartelistet» og aktivt forbigått i lokale lønnsforhandlinger. Deloitte konkluderer med at dette ikke stemmer. Er det en korrekt konklusjon?

– Det er umulig for meg å svare på nå. Denne rapporten er grundig og nøyaktig gjennomarbeidet over tid. Jeg har som utgangspunkt at funnene, konklusjonene og anbefalingene i rapporten vil danne grunnlaget for det videre forbedringsarbeidet, sier Railo, og legger til:

– Vi tar alle funn og konklusjoner i rapporten på alvor.

Hovedverneombud i PBE Renate Grantsdottir, sendte varslet som førte til granskningen av arbeidsmiljøet. Hun sier til NRK at hun var lettet over at rapporten beviser at det var legitimt å varsle, og påpeker at det er alvorlig at hun ikke er overrasket over noe av det som kommer frem i rapporten.

– Jeg har sett disse forholdene gjennom flere år og forsøkt å gjøre noe med det, sier hun til NRK.