Torgrim Eggen skal skrive hovedstadens kulturhistorie

Etter å ha tatt for seg Berlin og Manhattan akter Torgrim Eggen nå å skrive en moderne kulturhistorisk fremstilling av Oslo.

Det gjør han ved hjelp av stipend fra Oslo kommune, som har tildelt sitt kunst- og kulturstipend til 68 kunstnere i 2020. Så mange har aldri fått stipend før, og det utgjør ifølge pressemeldingen fra Kulturbyen Oslo en økning på 66 prosent fra året før.

– Med årets tildeling har vi nådd bredere ut med hele spekteret av kunstformer, sier Stein Slyngstad, direktør for Kulturetaten.

363 kunstnere søkte om stipend, også det en økning – på 64 prosent. Samlet sett deles det ut 3,1 millioner kroner, én millioner mer enn i fjor. Av de 68 stipendene går 28 til visuell kunst, 15 til scenekunst, tre til film, fire til tverrkunstneriske prosjekter – og seks til litteraturfeltet.

– Vi har jobbet særskilt med å øke kjennskapen til stipendene våre blant forfattere i Oslo, sier Slyngstad.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

I tillegg til Torgrim Eggen får også hovedstadens første fribyforfatter, Soudabeh Alishahi, stipend. Iranske Alishahi, som var fribyforfatter i 2001 og blant annet har utgitt romanen «Smil» (2015), skal bruke stipendet til å skrive roman om flukten til, og møtet med, Norge.

På musikkfeltet er Hedvig Mollestad Thomassen, Julie Falkevik Tungevåg og Mette Henriette Martedatter Rølvåg og Ida Løvli Hidle, som har spilt akkordeon med blant andre Susanna og Skadedyr, blant stipendmottagerne.