Naturvernforbundet foreslår og håper at København kan dukke opp som direktedestinasjon på avgangslista på Oslo S. Som det var for et drøyt tiår siden. FOTYO: MIMSY MØLLER

Tog direkte til Køben

Med enkle og billige grep kan togtilbudet til utlandet bli langt bedre, mener en rekke organisasjoner.

– Det er viktig at togtilbudet over landegrensene styrkes vesentlig i forhold til vei- og flytransport, slik at flere kan få mulighet til å reise miljøvennlig, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Blant tiltakene som foreslås i et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), er en bedring av togtilbudet til København, slik at det minst kan komme opp på det nivået det hadde fram til 2004.

I tillegg til Naturvernforbundet, er det Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Besteforeldrenes Klimaaksjon og Foreningen Norden, som står bak initiativet til et bedre togtilbud fra og til Norge.

LES OGSÅ: Snabbt til Oslo

– Ingen investeringer

– Forslagene tar kun opp forbedringer som bør være mulig å gjennomføre på kort og mellomlang sikt, uten at det kreves baneinvesteringer, påpeker Schlaupitz.

Først på listen over foreslåtte tiltak, er en forbedring av ruteinformasjons- og billettkjøpstjenestene. I dag må de som vil reise med tog fra Norge og sørover i Europa, i stor grad ty til svenske og tyske nettsteder for å finne de ønskede billettene til de gunstigste prisene.

En felles ruteinformasjonsbase for togreiser i Norden, som automatisk gir adgang til de gunstigste billettene, bør derfor komme på plass, mener Naturvernforbundet og de andre forslagsstillerne.

De mener neste forbedring må være å reetablere gjennomgående tog.

– Vi hadde et ganske bra togtilbud mot København, men det forsvant mot slutten av 2004. Etter det har det vært nødvendig med togbytte i Göteborg, opplyser Schlaupiz.

Forslagslisten omfatter også en reetablering av nattoget fra København med vogner til Amsterdam, Basel og Praha, et tilbud som opphørte høsten 2014. Dagsavisen har i høst skrevet en rekke artikler om togtilbudet til utlandet, etter at SJ i august satte inn raskere tog på strekningen Stockholm–Oslo. Reisetider som ble redusert ned til 4,5 timer, førte til en stor tilstrømning av nye passasjerer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ønske om tog

Allerede etter tre uker kunne SJ melde om 18 prosent flere reisende på strekningen.

– Samtidig har NSB økt salget av interrailbilletter de senere årene, og det har også vært en vekst i trafikken sørover til Göteborg. Det er all grunn til å tro at det er et ønske hos flere om å kunne reise miljøvennlig, tror Schlaupitz.

– Selv om det er lite sannsynlig at forretningsreisende vil ta et tog som bruker seks-sju timer fra Oslo til København, vil det være mulig å påvirke en stor del av fritids- og feriemarkedet ved et slikt tilbud, fortsetter han.

Forslagsstillerne oppfordrer nå samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å intensivere kontakten med sine kolleger i Sverige og Danmark for å få styrket togtrafikken mellom landene, på ønsket måte.

PS: I formiddag reiser 100 klimaengasjerte med tog til klimaforhandlingene i Paris. NSB har satt opp et opp ekstratog fra Oslo til Göteborg, i den anledning. Med det tidligere direkte togtilbudet til København og mulighetene for nattog videre, kunne de 100 ha kommet fram til Paris i titida i morgen formiddag. I stedet drøyer det nå til i morgen kveld før de ankommer, etter blant annet noen timer på båt fra Göteborg til Kiel.

LES OGSÅ: Svensk-norsk togsuksess