To sykehusansatte i Oslo pustet inn ozongass

To ansatte ved Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) pustet inn gassen ozon onsdag kveld.

De to ansatte kom ved en feiltakelse i kontakt med gassen. Begge fikk symptomer fra luftveiene og ligger til observasjon, skriver OUS i en pressemelding.

– Vi ser alvorlig på hendelsen og beklager på det sterkeste. Vi gjør nå noen strakstiltak slik at vi kan fortsette dekontaminering av utstyret. Vi har stort behov for å gjenbruke åndedrettsvern for å behandle pasienter med covid-19, sier Øyvind Skraastad, klinikkleder ved Akuttklinikken.

Sykehuset har et gasstett rom for dekontaminering av åndedrettsvern, som dekontamineres med ozongass.

Ozongass gir ved inhalasjon akutte luftveissymptomer som hoste, irritasjon i hals, smerter ved dyp innpust og i verste fall lungeskade.

– Vi har varslet tilsynsmyndighet som nå skal få gjøre sine undersøkelser, sier Skraastad.