Tidligere leder i Norsk Skuespillerforbund Bernhard Ramstad, her i «Draum om hausten»: En av forestillingene som har vært spilt på søndager i høst på Det Norske Teatret.

Til sak mot teateret

Det er stor uenighet om søndagsforestillingene på Det Norske Teatret. Nå går Skuespillerforbundet til Arbeidsretten.

 

– Jeg streiket for å få en dag fri i uka i 1966. Siden det har søndag ligget fast som fridag for skuespillere. Ingen har rokket ved det før nå. Det Norske Teateret misbruker sin styringsrett ved å innføre søndag som spilledag. Det er helt nødvendig at dette nå tas inn for arbeidsretten, sier Bernhard Ramstad, skuespiller ved Det Norske Teatret.

Ramstad er tidligere leder for Norsk Skuespillerforbund, fra 1994 til 2000. I går gikk Norsk Skuespillerforbund til Arbeidsretten med stevning mot Det Norske Teateret og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Striden gjelder søndagsforestillingene på Det Norske Teateret. Bjørn Eidsvågs «Etterlyst: Jesus» med Bjørn Eidsvåg og familieforestillingen «Påfuglen» er blant forestillingene som for tiden spilles på søndager på Det Norske Teateret.

Les Dagsavisens anmeldelse av Bjørn Eidsvågs stykke: Va’ det du, Jesus?

Midlertidig

Det Norske Teatret har hatt søndagsforestillinger siden 2014, da det ble inngått en midlertidig avtale om å spille et begrenset antall søndagsforestillinger. Etter at avtalen utløp i april, har Det Norske Teatret fortsatt med søndag som fast spilledag. Det mener Norsk Skuespillerforbund er i strid med den sentrale tariffavtalen.

– Skuespillere har krav på en fast fridag i uka, fortrinnsvis søndag, ifølge tariffavtalen. Lokalt kan man forhandle om unntak. Men når Det Norske Teatret begynner å sette opp forestillinger hver søndag, mener vi dette bryter med den sentrale avtalen. Skuespillerforbundet har over lang tid forsøkt å få til en løsning, men Spekter er ikke interessert i å forhandle om ny tariffavtale på dette punktet. Da er eneste løsningen å gå til Arbeidsretten. Skal det være teaterforestillinger på Det Norske Teateret på søndager, må det være hjemlet i en kollektiv avtale, sier leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lørdagsfri

– At arbeidsretten nå skal vurdere dette, er en grei sak. Det har ikke vært noen konflikt her på teateret om dette, kommenterer teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret.

– Arbeidsgiverforeningen Spekter mener vår ordning er innenfor regelverket. Det er Norsk Skuespillerforbund sentralt som ønsker en avklaring.

– Søndag er en attraktiv dag for publikum. Det at vi nå spiller på søndager, gir oss inntekter som gjør oss istand til å ansette flere skuespillere. Men det er delte meninger blant skuespillerne om søndagen som spilledag. Mange ser hvilken gevinst dette gir teatret, sier Ulfsby.

– I gjennomsnitt jobber våre skuespillere tre søndager i året, til gjengjeld får de fri hver lørdag formiddag, noe de ikke hadde tidligere. De som har jobbet flest søndager, har 10 til 11 søndager på et kalenderår.

Dårligst besøkt

– Det er stor uenighet og mye diskusjon blant skuespillerne på det norske teatret om spilletid på søndager. Selv er jeg med og spiller i «Draum om høsten», som har gått tre søndager i høst. Det har vært de tre dårligst besøkte forestillingene. Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved behovet for å ha søndag som spilledag, sier skuespiller Bernhard Ramstad.

Portrett: Bjørn Eidsvåg. Teaterpresten.

 

– Underlig

– Dette er en underlig stevning, kommenterer administrerende direktør Anne Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Helgebelastningen for skuespillerne er blitt mindre etter at de begynte med søndagsteater, samtidig som teateret har blitt mer tilgjengelig for publikum. Da er det rart at skuespillerforbundet vil bruke Arbeidsretten for å komme tilbake til den gamle ordningen.

– Vi mener det er fint å kunne ha teateret åpent når folk har mulighet og tid til å gå der og bruke tilbudet. Og vi mener tariffavtalen gir rom for at teateret kan være åpent også på søndager, understreker Bratten.