Inga Marte Thorkildsen er bekymret for frafallet i Osloskolen.

Thorkildsen er bekymret for frafallet i Osloskolen

Den ferske skolebidragsundersøkelsen tegnet ikke et godt bilde av Osloskolen. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener den viser hvorfor finansieringen av videregående skoler må endres.

– Mange skoler i Oslo bidrar langt under landssnittet. Skoleeiere og skoleledere bør bruke informasjonen og lære av skolene som gjør det godt, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB torsdag.

Da ble skolebidragsanalysen fra Utdanningsdirektoratet lagt fram, og denne viser hvor mye den enkelte skole bidrar til å bedre elevenes karakterer, og hvor mye skolene bidrar til at elevene består og hindrer at de slutter underveis.

Lavere enn landssnittet

Resultatene viser at Hedmark og Møre og Romsdal er på topp, mens Osloskolen gjør det dårligere enn landssnittet. Særlig alarmerende er undersøkelsen i å vise hvilken grad Osloskolen evner å hjelpe elever til å fullføre skolen på yrkesfagslinjene. Men også på studiespesialiserende scorer Osloskolen lavere enn landssnittet.

– Frafallet er for høyt og dette har jeg i to år pekt på som den viktigste saken i Osloskolen.

Det sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, mener disse tallene viser tydelig at finansieringsmodellen for videregående skole må endres.

Les også: Høyre og Venstre vil legge finansieringssendring for videregående skole på is

– Det er nettopp derfor vi nå endrer finansieringsmodellen i videregående skole, og det er derfor vi har satt ned et utvalg som vurderer det karakterbaserte opptaket og ser på alternativer, sier hun. 

Samarbeid

Thorkildsen viser også til at byrådet har fremmet en egen sak om økt gjennomføring av videregående skole, der de har tiltak for elevene som har størst sannsynlighet for å falle fra.

Leste du denne? Oslo starter egen mentorordning for elever (+)

Byråden mener imidlertid at det er mer enn skolen som må satses på.

– Skal flere gjennomføre, må vi forbedre samarbeidet mellom skole og bydel. Ungdom lever ikke ett liv på skolen og et annet på fritida. Det som bekymrer i Oslo er at gjennomføringen varierer så mye mellom skoler og områder av byen. I noen områder av Oslo gjennomfører nesten alle elevene videregående skole, mens andre steder i byen, og på enkelte studieprogrammer, faller nesten halvparten fra. I tillegg til det byrådet gjør med egne tiltak, finansiering og inntaksordning, må vi erkjenne at gjennomføring og levekår henger tett sammen, sier hun, og etterlyser drahjelp fra regjeringen med tanke på sosial utjevning.