Talent mot veteran: Andreas Sjalg Unneland sikret tredjeplassen på Oslo SVs stortingsvalgliste

Petter Eide (61) og Andreas Sjalg Unneland (26) kjempet om tredjeplassen på Oslo SVs stortingsliste. Sjalg Unneland vant kampvoteringen til slutt.

Sjalg Unneland fikk 327 av 534 stemmer på nominasjonsmøtet til Oslo SV. Han slo dermed nåværende stortingsrepresentant Petter Eide med klar margin.

Eide er dermed ikke på Oslo SV stortingsvalgliste neste år.

Mandag kveld avholdt Oslo SV sitt nominasjonsmøte der medlemmene i fylkespartiet skal bestemme hvem de vil ha på storingsvalglista før valget neste år. Det var på forhånd knytta mest spenning til tredjeplassen, der nominasjonskomitéen var delt mellom Eide og tidligere SU-leder Andreas Sjalg Unneland.

Til slutt gikk altså den tidligere SU-lederen av med seieren.

LES OGSÅ: I dag skal over 600 SV-medlemmer finne ut hvem de vil sende på Stortinget. Det kan bli problemer

Kampvotering

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski ble enstemmig valgt på førsteplassen. Marian Hussein ble enstemmig valgt på andreplassen. 

Marian Hussein ble enstemmig valgt på andreplassen.
Foto: MIMSY MØLLER

Marian Hussein. Foto: Mimsy Møller

Eide ble i første omgang foreslått vraket av nominasjonskomitéen til fordel for Sjalg Unneland. Men Eide fikk sterk støtte fra lokallagene under innspillsrunden, og et mindretall i komitéen har nå foreslått han på tredjeplassen.

LES OGSÅ PORTRETTET: – Jepp. Jeg er klar nå. Jeg vil inn på Tinget! sier Marian Hussein

Oslo SV har i dag to stortingsrepresentanter, men de gjør det svært godt på målingene om dagen og kan ende opp med tre etter neste valg. På NRKs siste Oslo-måling gjennomført i slutten av oktober ble partiet målt til 11,9 prosents oppslutning.

Gjennomslag

Det er nominasjonskomitéens leder Andreas Borud som talte Sjalg Unnelands sak under møtet.

– Det har vært viktig for meg som leder av nominasjonskomitéen å løfte fram personer som er spesielt gode talspersoner, som inspirerer til innsats, får gjennomslag for vår politikk, og ikke minst sørge for at toppkandidatene er et lag som kan jobbe godt sammen. Andreas vil inspirere oss til valgkamp og politisk innsats slik han har inspirert alle de som har meldt seg inn i SU de siste årene, sier Borud under videomøtet. 

Petter Eide hadde støtte fra et mindretall i komitéen.

– Petter representerer grunnfjellet i SV. Han er en voksen mann som har vært med lenge i partiet, og han har erfaring fra Stortinget. Han har gode forutsetninger for å få mye ut av tredjeplassen fra dag én etter at SV gjør et brakvalg i 2021. Han er særlig opptatt av internasjonal politikk og global solidaritet, og det er viktig for SV med en representant på Stortinget som er opptatt av og vil jobbe med dette politikkfeltet, sier Trine Dønhaug, som taler mindretallets sak i møtet.

Leder i Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll.
Foto: SKJERMDUMP

Alle medlemmer i Oslo SV som er innmeldt seinest for 3 måneder siden har stemmerett. Nominasjonsmøtet foregår digitalt, og medlemmene stemmer gjennom en app.