Sykehus ilagt forelegg på 300.000 kroner etter dødsfall

Lovisenberg Diakonale Sykehus er ilagt et forelegg på 300.000 kroner etter at en 26 år gammel mann døde mens han var innlagt til tvungen observasjon.

Oslo politidistrikt skriver onsdag i en pressemelding at sykehuset brøt helsepersonelloven.

– På bakgrunn av hans opplysninger om rusmiddelinntak og symptomer på abstinens, ble han behandlet med flere medisiner i store doser som alene og i kombinasjon har respirasjonshemmende effekt, skriver politiet.

Overvåkingen pasienten deretter ble undergitt, var utilstrekkelig, heter det i meldingen. Mannen døde i januar 2018.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Politiet kritiserer også de skriftlige rutinene til sykehusets psykiatriske akuttmottak, i tillegg til ordninger rundt observasjon av pasienter som har fått store doser legemidler.

– Det forelå også manglende eller mangelfulle rutiner og tiltak for å sikre at pasienter som er ruspåvirket ved innkomst får adekvat utredning/diagnostikk, skriver politiet.