Frognerhjemmet har vært gamlehjem siden 1959, men nå har nye krav til eldreomsorg innhentet sykehjemmet. Fra nyttår legger de ned. – Sykehjemsferden er dessverre ikke kun et sted, fastslår daglig leder Lisbet Sørgjerd.

Sykehjem legges ned. 53 eldre må flytte.

På Frognerhjemmet har de bad på gangen. Derfor må 53 eldre flytte, og 85 ansatte mister jobben.

 

– Det er trist, sier daglig leder ved Frognerhjemmet, Lisbet Sørgjerd.

På et allmøte i forrige uke ble 85 ansatte informert om at de står uten jobb fra nyttår. 53 beboere må flytte, og 35 brukere på dagsenteret mister plassen sin. Avtalen Frognerhjemmet har med Oslo kommune om å levere sykehjems- og dagsentertjenester til byens eldre, utløper ved nyttår. I den nye konkurransen som kommunen inviterte ideelle drivere av sykehjem til i mars, kan de ikke lenger delta. Årsak? Sykehjem må ha enerom med bad på alle rom.

Les også: Fortsatt vannsk'li med sklie

Tre ønsker om nytt hjem

– Vi har et godt omdømme, og vi yter trygg og god omsorg. På pårørendemøte får vi tilbakemelding på at det er det viktigste, bad og toalett kommer i andre rekke.

– Hvordan har de eldre tatt beskjeden om at de må flytte?

– De som har fått beskjed, er blitt urolige og synes det er leit – noen har bodd her i ti år. I samarbeid med pårørende blir en del av de demente skånet.

– Men kan dere ikke bygge om, sånn at dere kan drifte videre?

– Det er et gammelt bygg fra 1959, og lar seg dessverre ikke gjøre, sier Sørgjerd, som forteller at de nå samarbeider med Sykehjemsetaten for å flytte alle beboerne.

– De får ønske seg tre alternativer. Vi prøver å gjøre det så skånsomt som mulig. Men det er klart, det er krevende å flytte.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Belastende

Byråd for eldre, Tone Tellevik Dahl (Ap), forstår at det kan oppleves belastende for de eldre å måtte flytte.

– Kravet om enerom og eget bad er en del av framtidens eldreomsorg med gode fysiske og sosiale rammer for de eldre, og de kravene støtter jeg.

– Frognerhjemmet mener de har høy kvalitet på tjenesten de tilbyr de eldre?

– Mange eldre opplever det som litt utleverende å måtte stå i kø på gangen og vente, i stedet for å ha alt inne på rommet. Så jeg er glad for den nye standarden.

– Men det vil jo være en belastning for de eldre å måtte flytte? På kommunens hjemmesider står det at langtidssykehjem skal være «pasientens hjem resten av livet».

– Absolutt. Og derfor ønsker byrådet flere kommunale sykehjem, slik at det blir mindre usikkerhet, samtidig som vi fortsatt ønsker et tett og langsiktig samarbeid med ideelle driftere. Konkurranse er nå en gang slik, at når kontrakten går ut så må man søke for å få fornyet kontrakten. Vi har 700 sykehjemsplasser ute på anbud, og Frognerhjemmet står fritt til å delta i konkurransen.

– Men det kan de ikke, siden de ikke har mulighet til å bygge bad på alle rom?

– Det er et valg Frognerhjemmet tar. Disse kvalitetskravene ble stadfestet under forrige byråd, og har derfor vært kjent i mange år.

Les også: – De eldre kommer til å gro ned i møkk (Dagsavisen+)