Nye Jordal Amfi.

– Svært opprørt over løftebrudd

Kampenbeboere har et bankende hjerte for nye Jordal Amfi, men de føler at det banker i utakt med Kultur- og idrettsbyggs sitt hjerte for Jordal.

 

Rivningen av gamle Jordal Amfi pågår for fullt, og til seriestart neste sesong vil Vålerenga kunne ta i bruk sin splitter nye arena.

Les også: Slutten har startet for Jordal Amfi

– Gedigent løftebrudd

Ingen er imot at det bygges ny arena, men beboere på Kampen, mener at bygget blir høyere enn lovet, og at det går ut over grøntområdene i området.

– Vi som lever i byen og er engasjerte i utbyggingen av nye Jordal Amfi er svært opprørte over det vi opplever som et gedigent løftebrudd fra kommunens (Kultur- og idrettsbyggs) side, sier Guro Soelberg Martinsen på vegne av mange i lokalbefolkningen i Gamle Oslo.

Les også: Med hjerte for Jordal

Naboer og Kampen Vel har lenge kjempet mot økt trafikk i de historiske bygatene i området og ser at tiltaket med parkering og snuplass får motsatt effekt.

– Ved innsalget av de ulike planforslagene fra henholdsvis KID (Kultur og idrettsbygg) og Byantikvaren var det enstemmig og tverrpolitisk enighet om at vi ville ha et nytt Jordal Amfi der det gamle ligger og med de premissene som ble lagt til grunn: Blant annet at bygget skulle ligge lavt i terrenget (like lavt som i dag) og i harmoni med omgivelsene, miljøet og til naboenes beste, sier hun videre.

– På de nye plantegningene ligger gamle Jordal tre meter lavere i terrenget enn det nye. Dermed vil vi miste mye utsyn, og hele nordsiden av Kampen vil ligge på skyggesiden, sier Guro Soelberg Martinsen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Har sendt klage

Nå har de sendt en klage til Plan- og bygningsetaten (PBE).

– Vi må tenke mer grønt og kvalitet for Osloborgere i den videre utviklingen av byen vår. Blant annet ble vi lovet at grøntarealene rundt skulle fredes og at vi ville få se et større fokus på miljø og beplantning. Så, ut av det blå, kommer et nabovarsel hvor alle løfter blir kastet til side til fordel for kommersielle og «estetiske» interesser. Parken i Hedmarksgaten skal omgjøres til snuplass, trappeamfi, bysykkelparkering med bakbelyste reklameflater. Det blir det motsatte av det vi ble lovet og det politikere og media har klappet fram som gode argumenter for å plassere en stor idrettsarena midt i et rolig, historisk og tett befolket nabolag, sier Guro Soelberg Martinsen.

Kultur- og idrettsbygg har ikke sett klagen, men sier dette til Dagsavisen:

– Generelt kan jeg si at alt vi planlegger å bygge har ligget ute eller vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Vi bygger midt i et boligområde, og er opptatt av å bygge så skånsomt som mulig og ha en god og åpen dialog med naboer og andre interessenter, sier kommunikasjonssjef for byggeprosjekter, Ingunn Olsen.

– I løpet av prosessen har vi gjennomført en rekke møter med naboer og interessenter, og vi er kjent med at det har vært uro blant noen naboer, blant annet knyttet til høyden på hallen. I midten av februar har vi derfor invitert til et nytt møte med de nærmeste naboene til bygget hvor vi vil gjennomgå planene for Nye Jordal Amfi, sier hun.

Reportasje: Mannen og mytene: Bottas reise