SV krever egen korona-krisepakke for barn

Det er et felles ansvar at situasjonen for sårbare barn og familier ikke forverres som følge av koronaepidemien, mener partiene på Stortinget.

– SV har fått gjennomslag i krisepakkeforhandlingene om at krisesentre, barnevern, BUP og hjelpetelefoner må holdes åpne, og at de må styrkes. Nå må Ropstad levere barnas krisepakke slik som Stortinget nå ber om, sier Freddy André Øvstegård, som sitter i familiekomiteen for SV på Stortinget.

Bakgrunn for saken: Barneombudet slår alarm

Med stengte skoler og barnehager er sårbare barn og familier ekstra utsatt. Mange må tilbringe mer tid i familien med voldsutøver. Barn som ikke får omsorgen de trenger hjemme har færre steder å gå, mens barn på barnevernsinstitusjon kan bli isolert når skolen er stengt.

– Krisesentrene og alarmtelefonene for barn og unge er bekymra for svært stor pågång. Koronakrisen vil ramme de allerede sårbare blant oss ekstra hardt. Det kan vi ikke tillate. Ingen barn skal bli etterlatt i dugnaden. Derfor trenger vi en barnas krisepakke, mener Øvstegård.

Marianne Borgen: - Eldre og syke er redde (+)

Få ut informasjon

SV ber derfor barneminister Kjell Ingolf Ropstad gjøre følgende:

  • Han bør vurdere om krisesentrene skal settes på lista over kritiske samfunnsfunksjoner, sånn at de ikke blir stengt.
  • Han må få ut informasjon om alarmtelefoner og hjelpetilbud sånn at alle barn og unge vet hvor de skal henvende seg.
  • Han må gjøre barnevernet i stand til, ved hjelp av ressurser og retningslinjer, aktivt få følge opp sårbare barn.
  • Kommunene må få hjelp og ressurser til å få til alt dette, om nødvendig med ekstra bevilgning.

– Ingen skal møte en lukka dør eller en telefonsvarer hvis de trenger hjelp til å komme seg ut av vold, overgrep og omsorgssvikt i denne krisa, sier Freddy André Øvstegård i SV.

Friske penger

Etter behandling i finanskomiteen og senere Stortinget, ble det torsdag klar at partiene på Stortinget vil forplikte regjeringen til en ekstra innsats for barn og unge.

Barneministeren: - Ja, jeg er bekymret

Stortinget ber derfor regjeringen bidra overfor kommunene «til at kritiske tjenester, som apparatet for særlig utsatte barn og unge, avlastningstiltak for familier med stor omsorgsbelastning, barnevernet og krisesentrene sikres forsvarlig drift». Videre at det fremmes «eventuelle bevilgningsforslag som er nødvendig for å sikre dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020.»