– Ikke ta eller send bilder som ikke kan havne på veggen på skolen, det vil si tåle dagens lys, sier Kari-Janne Lid, leder ved avsnitt for seksuallovbrudd ved Oslo politidistrikt.

Styrker kampen mot overgrep på nett

Oslo-politiet utvider gruppen som etterforsker seksualovergrep ved bruk av internett og sosiale medier.

 

– Dette er krevende etterforskning, sier leder ved avsnitt for seksuallovbrudd ved Oslo politidistrikt, Kari-Janne Lid.

Ved avsnittet er det nå opprettet en egen gruppe med fem nye etterforskere som kun skal jobbe med digitale spor og etterforske seksuelle overgrep begått på nett og sosiale medier.

– Vi må opprette en egen spesialgruppe som skal jobbe med disse sakene, ellers havner vi helt i bakleksa. Jo flinkere vi i politiet er til å avdekke, jo flere saker avdekker vi, forklarer Lid og legger til at hun regner med at det vi har sett hittil, kun er toppen av isfjellet.

Nesten 50 prosent av alle seksuelle overgrep som nå anmeldes ved Oslo politidistrikt, omfatter også digitale spor.

Les også: Ungdom har ulovlige bilder

Sende bilder av seg selv

Dagsavisen har tidligere skrevet om de mange sakene der politiet må inn og etterforske ungdom som har eller som deler seksualiserte bilder av unge under 18 år. Dette er straffbart, og politiet jobber med å få ungdom til å skjønne hvor alvorlig dette er.

– Vi tar dette veldig alvorlig, men det er ressurskrevende å etterforske slike saker. Vi må ta beslag i telefoner og PC-er og finne ut om bildene er delt. Og det kommer stadig flere slike saker, forklarer Lid.

87 prosent av barn mellom 10 og 11 år har i dag egen smarttelefon.

– Dermed er potensialet stort for å bli kontaktet av noen og komme i en situasjon der barn og unge lures til å sende seksualiserte bilder av seg selv, bilder som brukes til å presse dem til å sende nye bilder eller begå grove seksuelle handlinger med seg selv, forklarer Lid.

Hun legger til at de i politiet nå bruker mye tid og ressurser også på å få de unge til å skjønne farene ved dette.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tar bilder av alt

– Ungdom tar i dag bilder av alt de gjør i våken tilstand, og deler dette med venner. Derfor går vi sterkt ut og advarer de unge om å ikke ta eller sende bilder som ikke kan havne på veggen på skolen, det vil si tåle dagens lys. Ingen kan stole på at bilder, uansett type, ikke sendes videre, sier Lid, som synes det er trist at ungdom ofte selv produserer, og deler, materiale som kan gjøre dem svært sårbare.

– Vi ser i mange av disse sakene at det dreier seg om bilder som først er tatt frivillig, men som deles og misbrukes i ettertid. Dette sier vi ikke for å skremme, det er fakta.

Les også: Nett-overgrepene på Filippinene: Her blir barna reddet ut