Striden om Sotakiosken havner på Fylkesmannens bord

De som klager på at Sotakiosken midlertidig blir demontert, får ikke medhold. Derfor blir saken sendt videre til en høyere instans.

– Vi gir ikke klagerne medhold, og sender derfor klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, sier enhetsleder Jon Erik Reite Bang i Plan- og bygningsetaten i en pressemelding onsdag. Klagerne tar opp flere spørsmål, og ber blant annet om oppsettende virkning. Det vil si at arbeidene ikke kan starte før saken er endelig avgjort hos Fylkesmannen, som fikk klagesaken oversendt onsdag.

Les også: Konflikten om Sotakiosken: Oslo, OBOS og oss

Brant fire ganger

–  Kommunen ønsker å bevare kiosken, understreker Bang videre. Men fordi kiosken har brent fire ganger denne vinteren, søkte eieren OBOS om å få demontere kiosken på Vålerenga midlertidig for å «sikre den mot videre branntilløp og vannskader», som det heter det i pressemeldingen. Det fikk de lov til hos Oslo kommune, som mente det var akseptabelt så lenge man følger Byantikvarens faglige råd

Les også: Mener fire branner er nok: Nå vil Obos flytte Sotakiosken

–  Vi har vurdert bevaring på stedet, men i dette tilfellet er det også slik at bygget er i dårlig stand, sier Hogne Langset hos Byantikvaren, som mener at en god del av de  autentiske materialene uansett må skiftes ved en restaurering. Dermed blir ikke forskjellen på flytting og restaurering på stedet ikke så stor, ifølge Langset.

Les også: OBOS og Nokas beklager voldsbruk ved Sotakiosken