Stovner-lege i Pakistan: – Vi skjønte tidlig at et utbrudd ville få voldsomme konsekvenser

Usman Mushtaq fra Stovner er legen, økonomen og politikeren som ble headhunta av Pakistans helseminister. Hva mener han om situasjonen i Norge sammenlignet med Pakistan?

I Norge har vi kommet over den verste toppen der over 300 var innlagt, og rundt 100 var på intensiv og respirator. 

22. juni anslo FHI at 95 prosent av de 8748 som hadde testet positivt i Norge var friskmeldte. Før det hele startet fikk 31 år gamle Usman Mushtaq et jobbtilbud fra Pakistans helseminister.

Ville han komme og jobbe som rådgiver, og bli med og fornye Pakistans helsesystem? Nå står han midt i en global koronakrise. 

– Vi begynte å jobbe med korona veldig tidlig, fordi vi skjønte at et utbrudd ville få voldsomme konsekvenser for et land med svakt helsesystem, vedvarende fattigdom og en økonomi i krise, sier han.

Les også: I India blir helsearbeidere kastet ut av hjemmene sine grunnet koronafrykt

Allerede før koronaen inntraff jobbet de med å styrke og reformere institusjonene som jobbet med epidemier. Noen måneder før koronakrisen håndterte helsedepartementet et stort dengue-utbrudd. Pakistan er også et av to gjenværende land med poliosmitte. 

– Vi hadde det å håndtere utbrudd allerede under huden, og det var kjempeviktig at helseministeren hadde god fagbakgrunn og forstod håndtering av epidemier. 

Pakistan har over 210 millioner innbyggere, og har 234 509 registrerte tilfeller, som vil si 106,2 per hundretusen innbyggere. Det er fryktet at de reelle smittetallene er mye høyere.

Til sammenligning har USA over 329 millioner innbyggere, men har hele 2 947 660 registrerte tilfeller som tilsier at 882,2 per hundretusen er registert smitta. Norge har faktisk registret flere smittede per innbygger enn Pakistan, og ligger på 166,5 per hundretusen innbygger. 

Rådgiver Usman Mushtaq t.v. sammen med helseminister Zafar Mirza under en nasjonal pressekonferanse om lanseringen av en institusjon som jobber med hjerneflukt – problemet der helsepersonell med utdannelse flytter til andre land. Foto: PUBLIC NEWS PAKISTAN

Les også: WHO: Koronasmitten på vei oppover igjen i Europa

Inn i det ukjente 

Mushtaq er oppvokst på Stovner i Oslo. Han er både utdannet lege og økonom, er valgt inn i bydelsutvalget til Stovner for Arbeiderpartiet, og har tidligere jobbet som rådgiver for Jonas Gahr Støre og byrådssekretær for Raymond Johansen.

–  Det var et valg med mye usikkerhet. Jeg har jo aldri bodd i Pakistan, men foreldrene mine er derfra. Det er en helt annen arbeidskultur, og jeg visste ikke hvordan det ville bli å bo og jobbe der. 

– Det er ikke det samme som å jobbe for en internasjonal organisasjon, jeg er en del av et system som er svakt, ufattelig komplisert og strippet for ressurser. Det har vært mye mer uoversiktlig og kaotisk, men jeg liker utfordringer. Jeg fullførte turnustjenesten min og hoppet på flyet til Pakistan.

Mushtaq møtte helseministeren Zafar Mirza for rundt ti år siden under et opphold i Genève. Den gangen jobbet Mirza med tilgang til medisiner, bl.a sammen med norske folkehelsetopper, og Mushtaq var praktikant i WHO. De to holdt kontakten, og for et år siden ble Zafar Mirza helseminister.

Da han skulle sette sammen et team av rådgivere og eksperter, ville han ha med den norsk-pakistanske legen med nasjonal og internasjonal erfaring fra EAT, politikk og forskning. 

Les også: Sp-lederen ber om geografiske tilpassede koronatiltak

Ingen smitte fra Kina 

Pakistan har sterke diplomatiske bånd til Kina, og det foregår mye arbeid på tvers av grensen. Likevel har de ikke registrert et eneste smittetilfelle som kan spores tilbake til det store nabolandet der viruset først brøt ut.

– Vi hadde god diplomatisk kontakt med Kina, og sørget for tidlig å sette tiltak som kunne stoppe smittespredning, det var stor diplomatisk forståelse for det. Pakistan stoppet aldri flyvningene fra Kina. 

Ifølge Mushtaq sørget kinesiske myndigheter for at ingen kinesere kom inn til Pakistan uten 14 dagers karantene både før og etter flygningen allerede fra slutten av januar. 

– I en periode lå vi midt mellom to av verdens episentre, Kina og Iran, vi var helt sikre på at det var et spørsmål om tid før smitten spredte seg her sier han.

Han forteller at de begynte med kommunikasjon om risiko ut til samfunnet veldig tidlig, ettersom en stor andel av befolkningen lever under fattigdomsgrensa og allerede er utsatt. 

Et avgjørende tiltak mener han var karantene av pilgrimmer fra Iran. 

– Vi greide å sette folk i karantene på grensa, det var suboptimalt og ble kraftig kritisert, men det var med på å utsette den store smittespredningen.

Usman Mushtaq skulle i utgangspunktet jobbe i Pakistan i ett år, men blir muligens litt lenger i på grunn av Korona. Foto: Waleed Khan. 

Les også: «Bittelitt klemming igjen ble en stor nyhetssak. Det sier litt»

Diaspora i England tok med seg smitte 

Smitten inn til Pakistan kom i første omgang fra Iran, men også fra andre steder i Europa. En ganske stor andel kom fra England, som i hovedsak er den pakistanske diaspora-befolkningen. 

– 12. mars varslet regjeringen i Norge at de skulle innføre de mest inngripende tiltakene i fredstid for å stanse smitten. Fulgte du med fra Pakistan? 

– Du, jeg skal ærlig innrømme at rundt den tiden så jobbet vi iherdig med å forberede en liste over svært inngripende tiltak for det nasjonale sikkerhetsrådet, sammen med den sivile og militære ledelsen i landet. De nasjonale tiltakene ble satt i verks 13. mars i Pakistan og traff over 210 millioner mennesker. Det var fokuset mitt i den perioden. Jeg visste at Norge stengte ned, og jeg var bekymret for familien min. Jeg holdt tett kontakt med dem, og Stovner der de bor var spesielt utsatt. 

– Hvordan var det for deg? 

– Det kom ikke som en overraskelse. Vi vet allerede at sosioøkonomiske forhold er en viktig faktor for ulikhet i helse. Myndighetene kunne kommet i gang tidligere, raskere og vært mer forberedt i Norge, spesielt i risikoutsatte områder i Oslo. Men, helhetlig så har norsk håndtering har vært veldig bra. Men, Norge ikke best i klassen som Sør-Korea, Taiwan og Singapore.

Les også: Dramatikk på linje 5 til Stovner (+)

Mener forskjeller i Oslo er uakseptabelt 

Han mener alle land kan lære noe fra dem i ettertid, og syns også at Pakistan har gjort en god innsats sammenlignet med andre lav og middelsinntektsland, og ut ifra hva slags forutsetninger de har hatt. 

– Bydelen din Stovner er fortsatt den bydelen i Oslo med mest smitte. Er du fortsatt bekymret? 

–  Heldigvis er det ikke så mange nye smittetilfeller, situasjonen er under kontroll så derfor er jeg ikke bekymret. Men vi vet hvor viktig sosiale ulikheter er når det kommer til helse. Vi vet også at det er en høyere dødsrate for personer med lavt sosioøkonomisknivå. I Norge så er mellom 25-30 prosent av alle smittetilfeller personer som har fødeland utenfor Norge. Derfor syns jeg at utsatte områder, spesielt i hovedstaden må få særskilt fokus. Det er mange som ikke har muligheten til å jobbe hjemmefra, eller holde avstand om man bor flere og trangt. Korona kommer ikke til å forsvinne før vi har en vaksine, og derfor er det helt essensielt at byrådet fortsetter å rette fokus på Oslo øst, Oslo sør og indre by hvor vi vet at befolkningsgrupper er ekstra utsatt. Jeg syns det er uakseptabelt at det finnes deler av Oslo som har vært to til tre ganger mer utsatt for smitte enn andre deler av byen.