Store trafikkproblemer i Oslo sentrum

Operatunnelen er stengt i begge retninger, og en trailer som har stanset i Vaterlandstunnelen, skaper store trafikale problemer i Oslo sentrum.

Politiet bistår traileren med å rygge ut av Vaterlandstunnelen. Det er ikke klart om tunnelen er stengt, men det skaper store trafikale problemer på stedet, skriver Oslo-politiet på Twitter.

E18 gjennom Operatunnelen er stengt på grunn av tekniske problemer. Veitrafikksentralen jobber med å utbedre feilen. Omkjøring via Ring 3.

Det er lange køer i store deler av Oslo sentrum som følge av de to hendelsene.