Trafikk på E18 ved Lysaker.

Stopper kollektivfelt på E18

Prøveordningen med kollektivfelt på E18 fra Lysaker til Sandvika skal avvikles. Vegvesenet håpet på bedre frakommelighet for bussene, men slik ble det ikke.

 

- Etter nesten seks uker viser forsøket med kollektivfelt fra Lysaker til Sandvika kun marginale reisetidsgevinster for bussen, mens rushtiden har blitt vesentlig utvidet. Prøveordningen blir avviklet, skriver Statens vegvsesen i en pressemelding.

  Målet med prosjektet har vært å bedre framkommeligheten for busstrafikken, og å gjøre den mer forutsigbar, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø.

– Det har vi ikke oppnådd. Dessuten er reduksjonen i trafikkmengden som følge av økte takster i bomringen mindre enn forventet.

Utvidet rushtid og lenger kø

Vegvesenets egne målinger viser dessuten at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenliknet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker.

- Da får vi den situasjonen at bussene også havner i samme kø, slik at alle trafikantene taper, sier Karbø.

Gjennomgående løsninger

Karbø sier  at  Statens vegvesen tar erfaringene fra prøveprosjektet med seg videre, og at han vil oppfordre folk til å reise kollektivt. Færre privatbiler betyr bedre framkommelighet for bussene, slår han fast.