Stengte skoler: – Barna er det kjæreste vi har, ulik praksis har skapt uro

– Nasjonale myndigheter burde ha kommet med klare føringer på om barnehager og skoler skulle stenges tidligere, sier Einar Olav Larsen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

– Dette var på høy tid. Jeg tror mange trekker et lettelsens sukk nå, sier FUB-leder Einar Olav Larsen til Dagsavisen.

Kort tid etter at Dagsavisen hadde gjennomført intervjuet kom meldingen om at Regjeringen torsdag ettermiddag har besluttet at alle skoler, barnehager og høyere utdanningssteder i Norge skal stenges for to uker fra torsdag kveld. Beslutningen trer i kraft fra klokken 18.00.

Les også: Dette er tiltakene fra regjeringen

Avgjørelsen kom på overtid, mener Larsen:

– Når alle beslutningene har vært tatt lokalt i hver enkelt kommune, har det oppstått stor usikkerhet blant foreldrene. Når nabokommunen har stengt barnehager og skoler, mens din egen kommune ikke gjorde det, skapte det både frykt og uro. Som forelder har det vært lett å bli redd og utrygg på om det var riktig og forsvarlig å sende egne barn i barnehagen og på skolen. Foreldre vil jo det beste for barna sine. De er det kjæreste vi har, sier FUB-lederen.

Nå mener FUB at det blir viktig å se an situasjonen i tiden framover, og vurdere om det blir grunnlag  for barnehageforeldre å forvente reduksjon i barnehagebetalingen. 

– FUB vil også tro at barnehageeierne vil gå ut med konkret informasjon om barnehagetilbudet generelt og foreldrebetalingen spesielt. FUB råder derfor foreldrene med å avvente situasjonen og nærmere informasjon fra barnehageeier, sier Larsen. 

Han mener det er viktig at norske myndigheter hele tida opptrer så tydelig og samlende som mulig for å trygge befolkningen i en situasjon der koronaepidemien er på oppadgående.

–Unødig engstelse

– Det er mye psykologi i det som nå skjer fra time til time. For mange foreldre har ulik vurdering og praksis lokalt skapt unødig engstelse, sier Larsen.

– Mener du foreldre har måttet ta ansvar og gjøre avveininger du mener myndighetene burde tatt for dem?

– Ja jeg mener vel egentlig det. Dagens situasjon er kaotisk, uoversiktlig og endrer seg veldig fort. Det er ikke rart at foreldre de siste dagene har vært utrygge på hva som er forsvarlig og ansvarlig å gjøre. For eksempel om de burde holde barna hjemme selv om barnehagen eller skolen ikke er stengt, sier Larsen.

Ifølge Utdanningsdirektoratet går det i dag om lag 275.000 barn i norske barnehager, om lag 37.000 av dem i Oslo.

Dagsavisen mener: Lederskap i krise

Mer tid sammen

FUB-lederen har selv to barn i barnehagealder, og innrømmer at den pågående epidemien skaper usikkerhet også hos han.

– Ved siden av jobben som leder av FUB, er jeg frilans folkemusiker. Nylig ble sju konserter avlyst. Jeg har også en bror med fire barn som jobber frilans. Dette rammer oss alle – også økonomisk, sier Einar Olav Larsen.

Han forteller at han har møtt flere besteforeldre som skal trå støttende til når barnehager stenger. Andre velger å passe hverandres barn på omgang.

– Vi har ikke tatt en endelig beslutning i vår familie, men har vært inne på tanken om vi kanskje kan passe venninna til datteren vår sammen med våre egne barn.

– Situasjonen gir jo mulighet for å få mer tid sammen med barna. Selv skal jeg ta regnskapet for det siste halvåret, sier Einar Olav Larsen til Dagsavisen.

– Snakk med barna

FUB-lederen påpeker at Norge er nå i en krisesituasjon der det er viktig at alle tar sin del av ansvaret for å hidre spredning av viruset. Oppfordringen er klar:

– Vis hensyn og ta vare på hverandre, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

FUB anbefaler nå på sine hjemmesider at man lytter til helsemyndighetenes råd og følger kommunenes retningslinjer.

De viser videre til Folkehelseinstituttets oppdateringer på fhi.no. I tillegg råder FUB alle foreldre til å følge med på egen kommunes hjemmeside om åpningstider og stenging knyttet til fritidsarenaer.

– Det er også viktig å snakke med barna om situasjonen. Sjekk fakta og forklar dem rolig og nøkternt hvorfor det er viktig å holde seg hjemme fra barnehagen og skolen akkurat nå. Berolige barna hvis det er nødvendig, sier Einar Olav Larsen i Foreldreutvalget for barnehager.

DETTE ER FUB

  • FUB, som ble etablert i 2010, er et selvstendig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker mellom hjem og barnehage.
  • FUB skal arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og skal ivareta foreldrenes interesser i barnehagesammenheng.
  • FUB skal også styrke foreldreengasjement og foreldreinnflytelsen i ulike sammenhenger.