Stenger Løkkeveien med bom

Mandag blir Løkkeveien stengt for all biltrafikk. 1. juni stenges også veien med bommer.

Løkkeveien går fra krysset Parkveien/Henrik Ibsens gate til Ruseløkkveien, hvor den fortsetter som Dronning Mauds gate. Den tidligere amerikanske ambassaden lå i krysset Henrik Ibsens gate/Løkkeveien.

Løkkeveien har vært prøvestengt det siste året. Nå blir den stengt med bommer.

Les også: Prøvestenger Løkkeveien for gjennomkjøring

Vil redusere trafikk 

Det vil bli skiltet omkjøring i anleggsfasen, men alle som bruker denne veien til daglig anbefales om å orientere seg på forhånd, undersøke mulighetene for å velge andre transportformer eller finne alternative ruter. Fra 20. mai til 1. juni vil Løkkeveien kun være åpen for utrykningskjøretøy.

Det skal settes opp en bom i Løkkeveien og to bommer i Cort Adelers gate. Bommene vil kunne åpnes av nødetatene og Ruter. Hensikten med stengingen er å redusere trafikk i området og øke trafikksikkerheten, særlig for barn, i området. Prøvestengingen ble vedtatt i bystyret 23. mai 2018 og skal evalueres underveis.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Gøy å se engasjementet 

– Det er utrolig gøy å se det lokale engasjementet for trygge skoleveier og mindre biltrafikk. Det har vært trafikkfarlige situasjoner i Løkkeveien siden 70-tallet, og jeg er veldig fornøyd med at vi nå endelig prøvestenger veien og at enda en gate i Oslo tilrettelegges for de som faktisk bor og beveger seg der. Vårt mål er å gjøre byen trygg å ferdes i enten man er 8 eller 80, bruker rullebrett eller rullestol, sier byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) til Dagsavisen.