Nedgangspartiet til Holmenkollbanens stasjon ca. 1970. Stasjonen ble nedlagt i 1985.

Spøkelsesstasjonen på Majorstua

Daglig suser T-banene forbi den tomme Valkyrie plass stasjon på Majorstua. Spøkelsesstasjonen ble til ved et uhell.

 

Av Johanne Bergkvist

Majorstua T-banestasjon hadde en tvillingstasjon i 57 år. Stasjonen som ble berømt via NRK-serien «Valkyrien» i fjor står der intakt etter at den ble stengt i 1985. I dag er Valkyrien sammen med Volvat ekte spøkelsesstasjoner i Oslo, der de står nedlagte og noenlunde intakt.

27. juni 1928 åpnet kong Haakon Nordens første tunnelbane på Holmenkollbanens linje mellom Majorstuen og Nationaltheatret stasjon. Nå ble begrepet «Undergrunnen» etablert i Oslo. Tunnelen var nesten to kilometer lang og hadde kostet 14 millioner. Den nye tunnelen bandt Holmenkollbanen i Aker kommune til byen. Tilfeldigheter gjorde at den eneste mellomstasjonen mellom Majorstua og Nasjonalteateret ble liggende ved Valkyrie plass, bare 300 meter fra Majorstua stasjon.

Les også: Vil bygge T-banetunnel først

Et halvt år før åpningen meldte Social-Demokraten at åpningen av undergrunnsbanen ville bli en av de store begivenhetene i byens liv dette året. Majorstua lå på grensa mellom Kristiania og Aker, mellom by og land. Det at Majorstua nå ble et så livlig bystrøk skyldtes i stor grad trafikken den nye Holmenkollbanen hadde skapt.

Mellom Nationaltheatret og Majorstua lå stasjonen ved Valkyrie plass, og Arbeiderbladet skjulte ikke begeistringen for den nye og flotte stasjonen: «Denne er meget rummelig og fremtrer som et underjordisk tempel med et kjempemessig tønnehvelv. En bred trapp fører fra plassen og ned på en fordelingsplattform over skinnene og herfra går det to trapper, en på hver side av sporet ned på påstigningsplattformene. Undergrundsstasjonen er høi og luftig. Hvelvet vil bli hvittet og et stykke opp på veggen blir stasjonshallen belagt med glaserte fliser. Driftsbestyrer Braarud som ledsager oss i undergrunnen, forsikrer at utstyret vil bli lekkert og at Norges første undergrunnsstasjon vil bli smukk».

Allerede ved århundreskiftet dukket ideen om å binde Holmenkollbanen til sentrum opp (Torgrim Hegdal, Tobias 2017). I mai 1912 kom sprengningsarbeidene i gang. Men arbeidet gikk ikke på skinner, og ved åpningen i 1928 skrev Arbeiderbladet: «Men en tung fødsel har denne innførselslinje til centrum hatt. De første planer så dagens lys i 1901. Konsesjonen blev delt i 1911 og i 1912 begynte arbeidet. Men alle vet hvordan det gikk. Det gikk ikke!»

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Det var planlagt en enkeltsporet bane med en kostnadsramme på 2,3 millioner kroner med mellomstasjoner i Josefinegate og Industrigata. Det var også snakk om en Homansbyen stasjon. Det ble jobbet via nedsprengte sjakter fra Slottsparken, Oscarsgate og Valkyriegata, men noen stasjon ved Valkyrie plass var ikke planlagt. Fra første stund ga byggearbeidet en strøm av klager fra naboer som merket rystelser og setningsskader. Så skjedde en dramatisk arbeidsulykke som skulle få stor betydning for baneprosjektet. 23. oktober 1912 kollapset hele gatelegemet i området ved Valkyriegata, og 800 kubikkmeter masse forsvant i dypet og lagde et stort krater.

I oktober 1914 ble alle byggearbeider innstilt på grunn av protestene. Da var halve tunnelen utsprengt, og slik ble den stående i 12 år.

Da arbeidet ble gjenopptatt i mars 1926 var mye forandret. Grunnen var kartlagt mye bedre, traseen var delvis omlagt, og selskapet gikk inn for dobbeltspor. Det var også ønske om en helt ny stasjonsbygning på Majorstua. Prisene hadde steget, og kostnadsanslaget var mer enn seksdoblet. Arbeidet gikk raskt med en arbeidsstyrke på 300 mann, og 120.000 kubikkmeter leire og fjell ble sprengt bort og brukt til å fylle Frøensdammene ovenfor Majorstua.

Da arbeidet ble gjenopptatt i mars 1926 var mye forandret. Grunnen var kartlagt mye bedre, traseen var delvis omlagt, og selskapet gikk inn for dobbeltspor. Det var også ønske om en helt ny stasjonsbygning på Majorstua. Prisene hadde steget, og kostnadsanslaget var mer enn seksdoblet. Arbeidet gikk raskt med en arbeidsstyrke på 300 mann, og 120 000 kubikkmeter leire og fjell ble sprengt bort og brukt til å fylle Frøensdammene ovenfor Majorstua.

Les også: Møkkete seter

Det ble bestemt at det enorme krateret i Valkyriegata skulle bygges om til stasjon og dermed bortfalt både stasjonene i Josefinegate, Industrigata og Homansbyen (Oscarsgate). Valkyrien ble den eneste stasjonen mellom Nationaltheatret og Majorstua. Valkyrien stasjon ble stengt 7. januar 1985. Moderne T-banevogner gjorde perrongen for kort, og nærheten til Majorstua gjorde at det var mest effektivt å stenge. Rollen som undergrunnsklinikk i TV-serien «Valkyrien» ble stasjonen berømt over hele verden i fjor, etter at både New York Times og BBC omtalte den som en av årets må-se-serier. Men til daglig lever stasjonen som et glimt fra T-banen i fart.

Les også: Slik blir Oslo-trafikken

Johanne Bergkvist er historiker ved Oslo byarkiv.