Sparkesykkelkaoset: – Legger til grunn at aktørene vil betale selv

Oslo har ingen hjemmel til å innføre bøter eller gebyrer for feilparkerte sparkesykler. Nå registrerer kommunen hvem som eier sparkesyklene som blir tauet inn og ønsker å sende aktørene regning i etterkant.

I sommer har det vært sparkesykkelbråk i Oslo. Henslengte og feilparkerte elektriske sparkesykler har skapt hodebry både for myke trafikanter som ikke kommer seg over fortauene, men også for lokalpolitikerne som ikke har klart å finne en måte å regulere sparkesyklene på. 

De har hele tiden pekt på regjeringen og etterlyst flere muligheter til å sette foten ned for sparkesykkelaktørene. 

Som Dagsavisen skreiv onsdag trapper nå kommunen opp jakten på feilparkerte sykler, og kommer til å taue disse inn dersom aktørene ikke flytter dem selv. Bymiljøetaten sa til Dagsavisen onsdag at utleieaktørene foreløpig ville få disse tilbake uten kostnad, men nå sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven at sparkesykkelaktørene likevel vil kunne få en regning en gang i framtida.

LES OGSÅ: Blinde Lars (55) må gå ut i bilveien fordi elsparkesykler ligger slengt på fortauet

– Sparkesyklene vil blir utlevert igjen, men alle kommunens kostnader vil bli dokumentert, og vi legger til grunn at kostnadene i ettertid fordeles forholdsmessig til aktørene som har fått innhentet sykler av kommunen, sier hun. 

Usikker pris

Det betyr at kommunen kommer til å registrere hvem som eier inntauede sparkesykler. Når etaten en gang får oversikt over hvor store kostnader de har knytta til inntauing av sparkesykler vil de fordele regningen på aktørene fordelt på hvor mange inntauede sparkesykler de eier. 

Men først og fremst ønsker kommunen at aktørene selv skal ta ansvar for sparkesykler som blokkerer fortau, som særlig er noe som hindrer mobiliteten til blinde og svaksynte, eldre og folk med funksjonsnedsettelse.

LES OGSÅ: Disse klassiske Oslo-murhusene ble pusset opp i 2011. Nå vil kommunen selge dem som ubeboelige (+)

– Vi veit ikke hva det koster i dag å hente inn en sykkel. Vi ønsker at leverandørene skal gjøre sin del av jobben, og de har sagt at de ønsker å gjøre det og vil komme tilbake til oss med hvordan de ønsker å gjøre det. Hvis aktørene er flinke til å rydde opp selv vil de få veldig få sykler inndratt av oss, sier Robsahm Kjørven. 

Større modenhet

– Er aktørene enig i den måten å gjøre det på?

– Det legger jeg til grunn. De vet at vi dokumenterer alle kostnader knyttet til dette.

– Så dere har ikke fått noen signaler på det foreløpig?

– Ikke som jeg har oppfattet. Signalene foreløpig er at dette er noe de ønsker å håndtere selv.

– Flere kommuner har lenge vist frustrasjon over at man ikke får gjort noe med sparkesyklene. Hva er grunnen til at dere kan gjøre noe nå?

– Problemene med elsparkesykler har eksplodert i år i tråd med at det har kommet mange flere sykler og nye leverandører gjennom hele sommeren. Og problemet med fyllekjøring og uvettig bruk av syklene, ikke minst nattestid, har blitt mye større. De aller fleste oppfatter at dette er et problem. Vi har hentet inn sykler også tidligere i noe omfang, men vi har ikke lempet kostnaden over på aktørene. Vi har videre oppfordret aktørene til å holde syklene stengt på natten, sier Robsahm Kjørven.

Nytt regelverk

Torsdag var representanter for de store byene i møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide om sparkesykkelsituasjonen. Til NTB sier Hareide at det er mulig at et nytt regelverk rundt sparkesyklene allerede kan være på plass i høst. 

LES OGSÅ: Ny advokatrapport: To vedtak er ugyldige fordi Oslo-byråd var inhabil

Samtidig ber Oslo kommune om å bli forsøkskommune med strengere regler for sparkesyklene.

– Det viktigste for oss er retten til å bestemme i egen by, over våre gater og offentlig grunn, slik byer allerede kan gjøre i Danmark. Vi håper samferdselsministeren vil la Oslo være pilotkommune for å regulere utleie av elsparkesyklene. Vi har en akutt situasjon og kan ikke vente på statlige reguleringer, skriver Oslos byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg i en e-post til Dagsavisen.