Helse- og sosialbyråden i Oslo, Øystein Eriksen Søreide, lover tolv friske millioner til sentrumsarbeidet når Oslo-budsjettet legges fram seinere i høst. FOTO: FREDRK BJERKNES

Sosialbyråden flytter narkomane ut i bydelene

For å flytte det åpne rusmiljøet fra sentrum og ut i bydelene, lover sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide tolv friske millioner i budsjettet til høsten.

– Dette er tolv millioner vi vil bruke til å styrke det såkalte sentrumsarbeidet, der målet er å fjerne åpenlys narkotikaomsetning- og bruk i Oslo sentrum, sier Øystein Eriksen Søreide.

Sosialbyråden kommer med det med årets første budsjettlekkasje fra helse- og sosialbudsjettet, som skal legges fram senere i høst.

LES OGSÅ: Polititopp mener det er for mange rustilbud i sentrum

Sentrumsarbeidet startet i 2011 og har ifølge uteseksjonen i kommunen ført til at det åpne, synlige rusmiljøet i Oslo er halvert i løpet av de fire årene det har pågått.

– Det er et grep der vi prøver å sørge for at tilbudene til de rusavhengige er bedre ute i bydelene. Derfor vil vi sette av penger bydelene kan bruke til ulike lavterskeltilbud, aktivisering og lokale væresteder, sier byråden.

LES OGSÅ: Oslobarnehage må lete etter sprøyter hver dag

Bydelene

Det skal være mulig for bydelene å søke om de tolv millionene, enten for å drive med aktiviteter selv eller for å la frivillige organisasjoner gjøre det.

Søreide mener det viktigste med sentrumsarbeidet først og fremst er å gi de rusavhengige et bedre tilbud i bydelene, men også forhindre nyrekruttering.

– Dessverre er det sånn at et åpent miljø virker rekrutterende. Det gjelder også ungdom og andre som kommer fra byer rundt Oslo. Noe av jobben i sentrumsarbeidet er å bidra til at de kan få bedre hjelp i sine hjemkommuner, sier Søreide.

En del av utfordringen med det åpne rusmiljøet i Oslo er at en rekke hjelpetilbud, både kommunale og frivillige, er samlet på mer eller mindre samme område i Oslo sentrum.

Med de tolv millionene håper sosialbyråden at noen av de frivillige organisasjonene, som Frelsesarmeen eller Blå Kors, også vil kunne gi et bedre tilbud i bydelene.

– Disse pengene vil kunne støtte noen av de frivillige, dersom de ønsker å ha deler av sitt tilbud mer desentralisert. Når det er mange tilbud rettet mot denne gruppen på samme sted, virker det i seg selv til at vi får et større, åpent miljø.

– Det skal være lov å ferdes i byen selv om du er rusavhengig. Men byen skal også være trygg for alle. Noen opplever et åpent rusmiljø, med åpen narkotikaomsetning og bruk, som utrygt og truende.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!