Ketil Solvik-Olsen tror ikke at det å begrense E18-utbyggingen til Bærum, vil føre til at køene bare flytter seg til Oslos bygrense. FOTO: MIMSY MØLLER

Solvik-Olsen bygger i Bærum

Ny E18 i Oslo vil koste milliarder, opplyste Vegvesenet i fjor. Nå vil samferdselsministeren bare ha veiutbygging i Bærum i første omgang.

– Den planlagte veiutbyggingen i Vestkorridoren stopper på Fornebu. Utbyggingen i Oslo er mer et utviklingsprosjekt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Vil ikke køene bare bli flyttet til Oslos bygrense hvis utbyggingen ikke videreføres til Oslo sentrum?

– Isolert sett er det helt riktig, men ifølge Statens vegvesen skal mye av trafikken ikke inn til Oslo sentrum, men til Sandvika, Fornebu og inn på Ring 3, svarer Solvik-Olsen.

– Når vi ser noen tiår fram i tid, når alt står ferdig, vil vi dessuten ha fått på plass en egen trasé for kollektivtrafikken med busser som tar avstikkere. Dermed får du en helt annen dekning for kollektivpendlerne enn i dag, og tilbudet vil dermed bli mer attraktivt, tilføyer han.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen bevilger millioner til omstridt E18-utbygging

– Hadde møter

– Hva med utbyggingen i Oslo?

– Vi hadde møter under forrige byråd hvor vi diskuterte arealene rundt Color Line, planer om utvikling av næring og boliger i havnen og det å få lagt trafikken på E18 under lokk. Jeg synes det var bra å bli orientert, men det er fortsatt en del ting som må bli avklart av politikerne, havnevesenet og andre. Hvis det nye byrådet har lyst til å snakke med oss om dette, er de selvfølgelig velkomne til det, men det viktigste nå er at Oslo må bli enig med seg selv før mekling og forhandlinger med regjeringen og Stortinget, svarer Solvik-Olsen.

Samferdselssatsingen Oslopakke 3, som er et spleiselag mellom Oslo, Akershus og Staten, omfatter blant annet utbygging av E18 i Vestkorridoren. Reforhandlinger av avtalen starter nå i januar. Den nye byregjeringen i Oslo har gjort det klart at den da ikke vil akseptere en utbygging som vil føre til enda mer biltrafikk inn til Oslo. Det har ført til sterke reaksjoner fra flere hold.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Politisk skifte

– Oslopakke 3 er et skjørt politisk kompromiss som kan ryke, uttalte Hårek Elvenes, leder av Akershus Høyre, i fjor.

Omtrent på samme tid uttalte prosjektleder for E18-utbyggingen, Knut Gløersen, følgende til Dagsavisen: «Ny E18 gjennom Asker og Bærum er anslått til 40 milliarder kroner. Kostnadene for ny E18 i Oslo, fra Filipstadlokket til Oslos grense ved Lysakerelva, kommer i tillegg».

«Noen milliarder kroner blir det fort snakk om», sa Gløersen om dette tillegget.

Nå sier han følgende om utbyggingen:

– Vi har sett på ting i Oslo løselig, men med det politiske skiftet, planlegger vi nå i Bærum uten å gå inn i Oslo overhodet. Reguleringsplanene nå gjelder bare Bærum.

– Vil ny E18 kunne bli en like effektiv uten utbygging i Oslo?

– Det er ikke lagt til grunn store endringer i Oslo. Men det blir ikke like bra.

LES OGSÅ: E18 uten støtte