Snart får Oslo en helt spesiell patrulje

Fra nyttår får Oslo sin egen uropatrulje som skal gå etter kriminelle i byggebransjen. Lars Mamen skal lede prosjektet. – Det er mye frustrasjon i bransjen, sier han.

 

Av Eline Lønnå, Fri Fagbevegelse

Arbeidsgivere og fagforeninger i Oslo og omegn går nå sammen om et prosjekt for å komme kriminelle i byggebransjen til livs. Nylig ble Fair Play Bygg lansert i Oslo, med Lars Mamen fra Drammen som prosjektleder. Mamen er tømrer, og kommer fra jobb som regionalt verneombud i Buskerud.

– Når jeg er ute på byggeplasser merker jeg at mange er frustrerte over forholdene i bransjen og ønsker å gjøre noe mer. Mange ser at kriminelle får drive i fred, og det ødelegger for alle andre i bransjen. Så dette prosjektet er svært velkomment der ute, sier Mamen.

Les også: Nå må du skifte til vinterdekk

Trondheim et forbilde

Fair Play Bygg i Oslo er bygget over samme lest som Tronheims uropatrulje, som har fungert i noen år nå. Målet er at det skal komme inn tips både fra aktører i bransjen og andre som har mistanke om kriminell virksomhet knytta til bygg. Tipsene skal så ettergås og bygges videre på, før de sendes over til myndighetenes a-krim-sentre.

– Fair Play er en dugnad, og vi forventer et engasjement fra alle som står bak, sier Lars Mamen.

Han understreker at i tillegg til å behandle tips vil Fair Play få en nettverksrolle som kan gjøre det lettere å få til samarbeid på tvers av foreninger.

– Vi tenker også at vi skal jobbe forebyggende, med veiledning om hvordan man selv blir en del av kriminalitet ved å inngå «billige» kontrakter med kriminelle, sier Mamen.

Fair Play har allerede en operativ nettside og facebookside.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Rammer vilkårene

Både fagforeninger og bransjeorganisasjoner har sittet i styringsgruppa bak prosjektet. En av representantene er Joachim Espe fra Rørleggernes fagforening, som understreker at målet er å gjenskape en del spilleregler som over tid er blitt visket ut.

– Løsarbeid, sosial dumping og kriminalitet får stadig større spillerom i bransjen. Det rammer både vilkårene for oss ansatte og konkurransevilkårene for seriøse bedrifter, sier Espe.

Les også: Mener LO og NHO hvitmaler useriøse byggefirmaer

En dønn seriøs bransje

Byggmester Harald Hansen fra Byggmesterforbundet sier at målet på sikt er å gjenreise byggebransjens omdømme.

– Vi må sette inn trykket nå. Skal vi lykkes med rekruttering til bygg i framtida er vi avhengige av at bransjen framstår som dønn seriøs, og at vi slår hardt ned på dem som vil ødelegge dette ryktet. Jeg tenker da særlig på aktører som gjør profitt på arbeidslivskriminalitet, sier Hansen.

Utviklingen med at ungdom i Oslo om omegn skyr byggfagene er kanskje det tydeligste symptomet på at bransjen sliter. Hansen peker på at myndighetene ikke har tatt utviklingen på alvor, trass i mange fagre ord.

– Det er satt i gang tiltak hist og her. Men det blir som dikene som skal holde sjøen ute av Nederland. Det hjelper lite om du setter opp et og annet dike. Vi trenger en helhet som holder tett, sier byggmester Hansen.

BYGGMESTER: Harald Hansen i Byggmesterforbundet mener det haster skal omdømmet til byggebransjen kunne reddes.

Harald Hansen i Byggmesterforbundet. Foto: Håvard Sæbø

Les også: Lederen for uropatruljen i Trondheim: - Forbrukerne må kjenne sitt samfunnsansvar

Et offentlig ansvar?

Fair Play skal ikke selv agere direkte overfor kriminelle, men være et supplement til tilsynsmyndigheter og a-krimsentrene. Likevel er det ikke en omforent byggebransje som står bak prosjektet så langt, fordi blant annet de store entreprenørene mener virksomheten egentlig er et offentlig ansvar.

Initiativtakerne bak Fair Play håper å få både disse og offentlige myndigheter med på spleiselaget etter hvert som resultatene kommer.

– Det er nok kriminalitet til alle, sier Harald Hansen. Han legger til:

– I dag går det for treigt i de offentlige etatene.

Han støttes av rørleggerleder Joachim Espe:

– Nei, det er ikke vår oppgave å bekjempe kriminelle. Men vi kan heller ikke sitte stille og vente på at andre skal rydde opp. (Fri Fagbevegelse)

Les også: Har du glemt masse penger i en minibank i Oslo? Ring politiet!