Oslo Arbeiderparti skal i helgen behandle en fem siders innstilling om asyl- og integreringspolitikken. Enkelte forslag går rett i strupen på Listhaugs forslag, og flere i Oslo Ap håper det legger føringer for Ap sentralt og leder Jonas Gahr Støre. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX

Slik vil Oslo Ap stanse Sylvi

Lokallaget til Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik går inn for å avvise flere forslag fra innvandringsminister Sylvi Listhaug.

I helgen avholder Oslo Arbeiderparti årsmøte. Her skal de behandle en enstemmig innstilling om asyl- og integreringspolitikken. Flere av forslagene går rett imot innstramningsforslagene fra innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Oslo Ap vil blant annet:

- Bevare dagens praksis for bevis- og risikokrav til asylsøkere

- Bevare fritt rettsråd for asylsøkere.

- Videreføre dagens krav til selvforsørgelse.

- Ikke utvide bruken av midlertidige oppholdstillatelser til å gjelde alle barn under 16 år.

- Unngå utstrakt bruk av midlertidighet.

- Gå imot forslag om generell visumplikt eller overføring av vedtakskompetanse til politi ved grensen.

- Oslo Ap advarer mot endringer i vilkårene for familiegjenforening, som økt botidskrav på fire år.

– Det er et tydelig signal til vårt eget parti, men også til Listhaug. Ap kan gå hit, men ikke lenger, sier leder av Oslo AUF, Agnes Nærland Viljugrein, som har vært med å utforme forslagene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dagsorden

Ap sentralt har ennå ikke tatt stilling til de 40 innstramningsforslagene Listhaug la fram i jula. Viljugrein med flere i Ap-laget håper at Oslo Aps årsmøtevedtak vil binde opp stortingsrepresentantene til å avvise deler av Listhaugs forslag når det skal behandles på Stortinget over påske.

– Vi håper at Oslo Ap med dette setter dagsorden for stortingsgruppa og at de merker seg at vi svært tydelig imot utvidet bruk av midlertidighet, spesielt for enslig mindreårige asylsøkere, sier Viljugrein.

For Oslo Ap er ikke et hvilket som helst lokallag: I tillegg til å være Aps største fylkeslag, er det også fylkeslaget som huser Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik.

– Vi stiller oss bak asylforliket, men for Oslo Ap er det enkelte prinsipp som er avgjørende skal vi i det hele tatt snakke om innstramningsforslag. Når vi nå er så tydelige, sier det sitt, sier hun.

Les også Arne Strands kommentar om Sylvi-støtten: Listhaug over lista

Kutte kontantstøtte

AUF i Oslo har også fått gjennomslag for at barnevernet skal ha ansvar for tilsyn med oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere mellom 15–18 år, og for å droppe kontantstøtten: Oslo Ap vil søke om en lokal prøveordning hvor den avvikles i Oslo.

– Nøkkel til god integrering er å få folk i arbeid. Kontantstøtten er et hinder, sier Viljugrein.

Samling

Jonas Gahr Støre vil ikke uttale seg om Oslo Aps forslag, men viser til ledelsen i Oslo Ap.

– Vi har kommet fram til et godt og viktig enstemmig forslag til vedtak, som jeg er glad for at alle har samlet seg bak. Nå skal det behandles på årsmøtet, så jeg har ikke flere kommentarer før det, skriver avtroppende leder i Oslo Ap, Jan Bøhler, i en SMS til Dagsavisen.

Har du lest Dagsavisens portrett av Sylvi Listhaug? Ikke? Les det her!