Slik skal Oslo styres de neste fire årene

Her er byrådsplattformen fra SV, MDG og Ap.

Saken oppdateres

Etter en måned med forhandlinger la Arbeiderpartiet, MDG og SV fram den nye byrådsplattformen der de forteller hva de planlegger å gjennomføre av politikk i Oslo de neste fire årene.

Her kan du lese plattformen

På forhånd visste vi at byrådet vil:

  • Innføre gratis kjøttfri skolemat på alle Oslos skoler,
  • Utvide ordningen med gratis AKS 
  • Senke billettprisene på enkeltbilletter i kollektivtrafikken

Bompenger

Bompenger har vært en av de tøffeste sakene byrådet har forhandlet om. MDG gikk til valg på å øke bompengene med 700 millioner for å betale for lavere kollektivpriser. Arbeiderpartiet på sin side mente at vi har høye nok bompenger i Oslo. 

Dette skriver de om bompenger:

Innen 2030 skal alle biler i Oslo være utslippsfrie. Vi ønsker en rask stans i salget av nye fossilbiler i Oslo, og vil jobbe for at nye fossilbiler solgt fra 2020 må betale mer i bompenger og parkering. Det skal alltid lønne seg å velge utslippsfri bil, samtidig som elbiler også gradvis må betale for plassen de tar opp i byen. Byrådet vil videreføre den relative fordelen for elbiler i bomringen fra 2020 og ut perioden.

Ullevål sykehus

Før valget signerte alle partier i bystyret unntatt Arbeiderpartiet og Høyre en avtale om å sabotere statens planer om å rive Ullevål sykehus og bygge nye sykehus på Gaustad og Aker. Den siste muligheten for å stanse sabotasjeplanene for Raymond Johansen var å binde de andre byrådspartiene til masta gjennom byrådserklæringen.

Dette skriver byrådet om sykehus:

Byrådet vil styrke lokalsykehusfunksjonene til befolkningen slik at alle er sikret gode  og likeverdige helsetjenester. I dag tas for mange beslutninger som påvirker kommunens helsetjenester, uten at kommunen er involvert. Byrådet mener det må være et styrende prinsipp at ingen beslutning skal tas om kommunen, uten kommunens involvering, og vi vil jobbe for at kommunen får fast plass i styrene i helseforetakene.

Byrådet vil:

• Bygge ny storbylegevakt på Aker.

• Sikre at Aker blir et lokalsykehus for hele Groruddalen.

• Etablere ambulerende palliative tilbud i hele byen, i samarbeide med byens sykehus.

• Delta i flere forsøk med felles finansiering av tilbud til pasienter med komplekse sykdommer.

• Ta initiativ overfor staten for å prøve ut en modell som samler ansvaret for helsetjenester og sykehus i et område.