Slik skal byrådet redusere bilbruken

Ordning for å bytte inn bilen mot el-varesykkel eller kollektivreiser er blant virkemidlene i byrådsplattformen.

Målet til byrådet er at Oslo skal bli utslippsfri innen 2030. For å redusere bilbruken vil de:

  • Søke staten om å etablere en pilot med miljøsone innenfor Bilfritt byliv-området, med mål om at det i løpet av 2020 kun skal være tillatt med utslippsfrie privatbiler, og fra 2023 kun for utslippsfrie lette varebiler. Det skal lages en forutsigbar opptrappingsplan for ulike områder og kjøretøy.

Byrådet vil også oppmuntre folk til å velge vekk privatbilen ved å:

  • Prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte inn bilen mot for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel.
  • Reservere flere parkeringsplasser til bildeling.

Parkeringsplassene for næring skal etter hvert bli forbeholdt utslippsfrie biler.

Les også: Slik styres Oslo de neste fire årene

De vil også:

• Gå mot alle kapasitetsøkende motorveiprosjekter, og lage en plan for å redusere veikapasiteten i Oslo som omdisponerer areal til gående, syklende, kollektivreisende og byliv.

Beboerparkering vil bli dyrere, skriver byrådet. De vil:

. • Gradvis øke prisen på gate- og beboerparkering og innføre betaling for parkering for elbiler, men sikre at det skal være betydelig billigere å parkere med elbil enn fossilbil.

• Gjøre det mulig å differensiere satsene på beboerparkering, og endre formålet med ordningen til å bidra til redusert bilbruk.