Bildetekst: De mindreårige enslige asylsøkerne flykter fra IS og Taliban. Under asylintervjuene forteller de forferdelige historier om fedre og brødre som forsvinner eller er drept. Illustrasjonsfoto: Ivan Tostrup Deler ut mat: De siste ukene har privatpersoner og restauranteiere som Jan Vardøen delt ut et varmt måltid til asylsøkerne som venter på å bli registrert hos Politiets Utlendingsenhet, FOTO: MARIE SKEIE

Slik øker antallet mindreårige asylsøkere fra Aghanistan

Det ligger i år an til en dobling av antallet mindreårige asylsøkere som flykter til Norge uten foreldrene sine. Flest kommer fra Afghanistan.

– Økningen skyldes sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Barna flykter fra IS og Taliban. De forteller forferdelige historier om fedre og brødre som forsvinner eller er drept. Noen har sett søsken og fedre ligge døde rett utenfor døra si og fått vite at de er nestemann på lista, sier Ine Johannessen, nestleder i Vergeforeningen Følgesvennen.

Hun har bistått mange unge, afghanske asylsøkerne under registreringsintervjuene – og møtt dem på mottak og omsorgssentre etterpå.

LES OGSÅ: Strøm av albanske asylsøkere

– Helt uforsvarlig

Totalt 964 afghanske asylsøkere kom til Norge fra januar til og med juli i år. Så mange som 699 – altså sju av ti – var enslige asylsøkere under 18 år.

269 av de totalt 1.357 enslige mindreårige som kom til Norge mellom januar og juli i år, var under 14 år.

– Mottakssituasjonen for de enslige mindreårige som sendes på transittmottak, er helt uforsvarlig. De har opplevd grufulle ting, er ensomme og redde og helt alene i verden. Det de mest av alt trenger, er omsorg, men ingen har ansvar for dem før de er registrert, sier Ine Johannessen.

De aller fleste enslige mindreårige asylsøkerne innvilges oppholdstillatelse. I fjor gjaldt det 85 prosent, eller 695 barn.

Johannessen frykter at ventetida på asylmottak nå kommer til å øke enda mer.

– Det er ikke uvanlige at enslige mindreårige bor på mottak månedsvis før de vedtak om opphold. Så tar det ytterligere måneder å finne en kommune som vil bosette dem, sier Johannessen.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Langt flere enn i fjor

Mens det i hele fjor kom 329 enslige, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, ankom det bare i juli måned 239 afghanske asylsøkere mellom 12 og 18 år.

Den nest største gruppa mindreårige som har kommet alene til Norge, er eritreere, deretter somaliere, etiopere og syrere. Av de voksne asylsøkerne oppgir 30-40 prosent å være fra Syria, etterfulgt av Afghanistan og Eritrea.

Som Dagsavisen har satt søkelys på  i sommer, er kapasiteten til PU i Oslo sprengt. Voksne asylsøkere tilbringer inntil seks netter på gulvet her, men også enslige mindreårige og familier med barn sover på PUs gulv.

Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere er delt mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og det statlige barnevernet. UDI driver egne asylmottak for asylsøkere over 15 år, mens asylsøkere mellom 12 og 15 år får midlertidig plass på et omsorgssenter som drives av barnevernet.

Ved utgangen av 2014 bodde 110 barn på et omsorgssenter for mindreårige asylsøkere. Omsorgssentrene er mellomstasjoner før barna skal bosettes i en kommune.

I en undersøkelse fra 2014 forteller barna at de blir tatt vare på og føler seg trygge på omsorgssentrene, men de preges av savnet etter foreldre og andre i hjemlandet. Mange bekymrer seg mye. De plages av at de ikke får sove, og det ødelegger konsentrasjonen på skolen. Samtlige sier at de ønsker å gå på en skole med norske barn.

Savner en mamma

– Det er store forskjeller i omsorgstilbudene kommunene tilbyr. I dag går mange fra å være plassert i egne asylmottak uten omsorgspersoner, til å være bosatt alene på en hybel eller i delt leilighet med andre ungdommer med miljøarbeidere som kommer innom ved behov. Mange sier at de savner en mamma. En del kunne ha profittert på å bo i fosterhjem, sier Johannessen.

Norske kommuner hadde per 31. juli i år bosatt 263 mindreårige, enslige asylsøkere. Det er 315 færre enn kommunene har vedtatt å ta imot. Myndighetenes oppfordring var 703 plasser.

Kommunene på Østlandet tok imot 64, Nord-Norge 53, Vestlandet 40, Midt-Norge 36, Sørlandet 39 og Innlandet 31. På bånn ligger Sogn og Fjordane med null - 0 -. Oppland tok tre, Møre og Romsdal åtte, Troms og Aust-Agder ni - og Vest-Agder ti.

 

Deler ut restaurantmat til asylsøkere

Oslo-restau­ran­­t­­­er deler ut mat til asylsøkere utenfor Politiets utlendingsenhet.

Siden mandag har frivillige servert mat til nyankomne asylsøkere som venter i lokalene til Politiets ulendingsenhet (PU) på Tøyen i  Oslo. Restauranteier Jan Vardøen er blant dem.

– Det kommer stadig flere til som vil hjelpe. Nå sist har Mona Lisa og Illegal Burger meldt seg på, men det er alltid plass til flere, sier Vardøen til Dagsavisen.

Han og hjelperne skal fortsette matutdelingen hver kveld fremover, forteller Vardøen. Også klær blir delt ut til asylsøkerne.

Bakgrunnen er den sprengte kapasiteten på PU.