Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), hasteinnfører muligheten for ulike forbud i Oslo, for å oppnå bedre luftkvalitet. Også i går var det høy luftforurensning i hovedstaden, mens det i dag er varslet moderat forurensning i perioder. FOTO: Arne Ove Bergo

Slik blir bil-forbudene i Oslo

På dager med akutt luftforurensning i Oslo, vil bilistene fra nå av måtte endre adferd på mange måter.

Det er klart etter at byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), og resten av byregjeringen har bestemt seg for å ta i bruk en rekke virkemidler for å sikre byens innbyggere tryggere luft. Dagsavisen stilte byrådsavdeling for miljø og samferdsel spørsmål om dette. Her følger både spørsmålene og svarene.

På hvilke veier vil forbudet mot dieselbiler gjelde?

– På kommunale veier. De statlige veiene Ring 1, Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei og RV 190 Strømsveien er ikke omfattet.

LES OGSÅ: Farlig luft blir lilla

Hvilke parkeringsplasser kan bli stengt ved akutt forurensning?

– Dette vil gjelde cirka 1.174 kommunale parkeringsplasser i sentrum. Vi jobber nå med å få det praktiske på plass med skilthetter. Det vil ta noen uker.

Hvordan vil datokjøringen bli håndtert?

– Forskriften muliggjør forbud mot bruk av personbiler med registreringsnummer som slutter på partall på oddetallsdatoer. Tilsvarende gjelder forbud mot bruk av personbiler med registreringsnummer som slutter på oddetall på partallsdatoer.

LES OGSÅ: Dieselforbud i Oslo på dager med høy forurensning

Hvor langt forvarsel vil folk få før forbudene trer i kraft?

– Senest en dag i forveien. Merk at forrige akutte situasjon, før januar 2016, var vinteren 2011. Så dette skjer ikke så ofte.

Hvordan vil dere orientere publikum om disse forbudene?

– Vedtak blir kunngjort gjennom dagspressen, på kommunens hjemmeside og gjennom relevante sosiale medier.

Hva skjer med dem som bryter forbudene?

– Den som kjører dieselbil på en dag med forbud, risikerer en bot på 1.500 kroner. Parkeringsgebyret er 500 kroner. Vi avklarer ting rundt datokjøringen med politiet mandag.

LES INNLEGG: Dieselbilen må stå – ikke barn og unge med astma

Hvem er unntatt dieselforbudet?

– Forbudet gjelder ikke for

  • kjøretøy over 7,5 tonn som benytter Euro VI-teknologi
  • kjøretøy som benyttes i næringsvirksomhet
  • kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person
  • utrykningskjøretøy
  • kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste
  • pasienttransport og annen kjøring knyttet til liv og helse
  • kjøring til og fra ved fergetransport og flyplass og kollektivtrafikk.

Hvem er unntatt forbudet knyttet til datokjøring?

– Elbiler og hydrogenbiler, kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet, kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person, utrykningskjøretøy, kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste, pasienttransport og annen kjøring knyttet til liv og helse og kjøring til og fra ved fergetransport og flyplass.

For deg med for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!