Skitt fiske for fiskerne i Indre Oslofjord

For tre år siden var det 13 fiskebåter som levde av å selge fisk fra Rådhusbrygga. I dag er det kun tre igjen, og de frykter en rask død om ikke forholdene legges bedre til rette.

I et notat som ble sendt til gruppelederne i bystyrepartiene 16. januar skriver leder av Indre Oslofjord Fiskerlag, Geir Solhaug, at de som fortsatt driver med fiske i Indre Oslofjord er i store problemer, og trenger øyeblikkelig hjelp om de skal overleve.

Konsekvenser

– Verden forandrer seg som kjent og dette har for de lokale fiskerne fått dramatiske konsekvenser.  Vi ber dere derfor om å bruke et par minutter å lese igjennom det vedlagte notatet og se om det er noe dere kan bidra med for at denne viktige næringen for Oslo og landet kan fortsette, skriver han i eposten til gruppelederne.

– Offisielt sier politikerne at fiskebåtene er en flott ting i bybildet på Rådhusbrygga, og snakker flott med store ord om bærekraft og kortreiste råvarer. Med den andre hånda tar de livet av oss, sier han.

I 2017 var det 13 båter som drev med fiske i Indre Oslofjord, i 2018 var det registrert 11. I dag er det kun tre båter igjen.

– De andre har rett og slett gitt opp, sier nordlendingen som, har klamret seg fast som fisker i Indre Oslofjord.

Les også: Aksjeselskaper kjøper opp Norges skog

Luna

Rett nedenfor Rådhuset, ved siden av der Bygdøybåtene ligger, har Geir Solhaug kaiplass for fiskebåten Luna. Denne dagen sitter han i styrhuset og venter på representanter fra Sjøfartsdirektoratet, som skal godkjenne det elektriske anlegget i båten.

– Jeg fikk for kort siden et kjempepålegg på det elektriske. Det var ikke noe feil på anlegget, men de mente det var feil type kabel i forhold til forskrift, og jeg renoverte for 200.000 kroner. Uken etter fikk jeg ett nytt brev om at de gikk tilbake til den gamle forskriften, sier han og rister oppgitt på hodet.

Godkjenningen han må ha fra direktoratet er i henhold til et nytt og meget omfattende regelverk. 

– Det elektriske er bare en liten del av det, sier Geir Solhaug.

– Et annet eksempel er krav jeg fikk om luka ned til dekk, som ikke var sann. Så fikk jeg plutselig et bilde fra en kollega som hadde fått godkjent en luke med to Biltemastropper. Så det er helt forskjellige regler. Det er kjempefrustrerende, sier han.

Fredag, etter å ha snakket med Geir Solhaug første gang, tok Dagsavisen kontakt med Oslo Havn, for å høre hva om de hadde tenkt å gjøre noe for å bevare fiskebåtene.

– Fiskebåtene som selger fersk fisk fra kai i Oslo er et godt og populært tilbud til byens befolkning. Oslo Havn vil invitere Indre Oslofjord Fiskerlag til et møte der vi kan sette oss sammen for å finne gode løsninger, skrev trafikkdirektør Einar Marthinussen i en epost til Dagsavisen.

Les også: Ingen veteranbilutstilling i Frognerparken 4. juli

Avtale møte

Det som skjedde fredag ettermiddag var at trafikkdirektør Einar Marthinussen kom på banen, og de avtalte et møte i neste måned, forteller Solhaug optimistisk.

– Vi har vel ikke vært dem som har ropt høyest om våre problemer. Men nå må vi bare si i fra, noe vi burde ha gjort for ett år siden. Vi har kort tid på oss, om det fortsatt skal være fiskebåter i Indre Oslo havn sier Solhaug, som selv vurderer å g seg etter 30 år som fisker.

– Vi er så skviset nå, ikke bare på grunn av Oslo havn og Oslo kommune. Vi må rett og slett ha litt nødhjelp. Eller så forsvinner vi, sier han, og vrir seg i førerstolen på skuta.

Foreløpig har det ikke vært den store responsen på brevet hos politikerne.

– Et par svar har jeg fått. Vi har avtalt et møte med Sp i februar, og fredag hadde jeg et møte med bystyrerepresentant Siavash Mobasheri fra Rødt, sier fiskeren.

Rødt handlet raskt, og har allerede sendt et brev til byråd miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) for å få hans syn på saken.

«Ifølge fiskerne som fortsatt driver med fiske i indre Oslofjord fiskerlag, er de i store økonomiske problemer og trenger hjelp for å ikke gå konkurs. I 2018 ble det uten noe forvarsel endret på praksisen for prisene for fiskernes salgsområde i Vika. Prisen gikk kraftig opp samtidig som Oslo-båtene også ble fullt fakturert for sin plass på Grønlia. Samtidig er fiskerne blitt avgiftsbelagt for andre nødvendige tilleggstjenester. Kostnadene i Oslo ligger høyt over andre steder langs kysten. Både vi og byrådet har som ambisjon å styrke fokuset på kortreist mat og øke sjømatkonsumet. Derfor er det svært viktig å legge til rette for denne viktige og tradisjonsrike virksomheten i Oslo», skriver han i eposten til Arild Hermstad, og kommer med sju konkrete spørsmål  til byråden, og spør som hva kommunen kan gjøre for å legge bedre til rette for fiskerne.

Følg Dagsavisen på Facebook!

Siden munkene

Bryggesalg fra båter i indre Oslo havn har pågått i mange hundre år. Dette var inntatt med spesielle rettigheter i bylovene tilbake til munketiden.

Ved forrige århundreskifte lå opplagsplassen inne på området der hvor Tollboden er i dag. I årene etter krigen hadde fiskerne lager og opplagsplass på Kneppeskjæret, mens salget foregikk langs Rådhusbryggene mot Akershus Festning.

Siden har fiskerne vært på flere lokasjoner inntil de på 90-tallet endte der de er i dag.

De har salgsplass på Rådhusbrygga, og opplagsplass på Grønlia ellers.

Som en del av en gammel avtale, ble båtene bare belastet for salgsplassen på Rådhusbrygga, og ikke på Grønlia, med den tanken om at båtene bare kunne være ett sted ad gangen.

– Men i 2018, ble det plutselig og uten noe forvarsel endret på denne praksisen. Da gikk prisene i været for plassen ved Rådhusbrygga i været, samtidig som de faktureres for plassen ved Grønlia, sier Solhaug.

Solhaug eier fiskebåten «Luna», og viser hva han må betale for leie.

– I 2013 betale jeg cirka 13.400 kroner i året. I 2017 23.000. Nå er den oppe i 43.000 kroner, sier han oppgitt.

– Dette er kun kai leie. I tillegg kommer utgifter til strøm og parkering, sier han.

– Totalt nærmer utgiftene vi har til Oslo havn seg 80-90.000 kroner, sier han.

Solhaug har tatt en ringerunde til andre norske byer, og sjekket hva tilsvarende båter på rundt 10 meter betaler.

Les også: Åpningen av Munchmuseet utsettes

Gratis

– I Brønnøysund har kommunen sagt at fiskebåtene er en glede for fastboende og tilreisende, og de betaler ingenting. I Stavanger betaler de 8.000 kroner, eksklusivt strøm. I Kristiansund 10.000 kroner, alt inkludert, og i Bodø 8.000 for både salgs og opplagsplass, sier han.

Når Geir Solhaug er ute og tråler etter reker ender mye annet opp i trålen. Ting som ikke skal være i havet, og som kalles søppel.

– Selv om det ikke er mitt søppel kan jeg ikke kaste det tilbake i sjøen. Noe som uansett ville vært uaktuelt. Jeg samler det inn og må kjøre opp til renovasjonsanlegget på Brobekk med det. Og siden jeg er næringsdrivende, så må jeg betale for å bli kvitt det. En håpløs ordning, sier han hoderystende.

– Her gjør jeg en jobb, og er med på å rense opp i fjorden. Og så forlanger kommunen at jeg i tillegg skal betale for det.

Hver onsdag tøffer Geir Solhaug ut fjorden til Horten for å tråle etter reker. Som oftetst alene, i all slags vær. Natt til fredag er han tilbake i Oslo, og fredag morgen står folk gjerne i kø for å kjøpe ferske reker og andre godsaker han har fått i trålen.

– Der er beste å få litt av alt. Det nytter ikke å drive butikk med kun en vare, sier han med et smil.

Men slik det er blitt, går ikke butikken rundt.

Etter at det ble forbudt å fiske torsk i fjorden, har en rekke av de nære fiskefeltene deres blitt stengt. Nå må de ut til Horten for å sette trålen.

Noe som medfører lenger vei for å komme til feltet, og også større utgifter.

– Her tror jeg ikke politikere og fagfolk helt har skjønt hva de har vedtatt. Fjordtorsken, som det er for lite av, befinner seg på en dybde fra 10 til 30-50 meter. Når vi tråler, så er vi på minimum 90 meter. Oftest helt ned til 200 meters dybde, sier han.

– Vi har bedt Oslo Havn om en øyeblikkelig hjelpepakke, og vi vil prøve å nå fram til politikere, både lokale og nasjonale for å informere og skaffe forståelse for vår situasjon og hva vi står for, sier Geir Solhaug.

Hvis ikke han og kollegaene blir hørt, er den siste ferske reke som kan kjøpes over ripa borte.