– Skamløs kritikk fra Inga Marte Thorkildsen om Oslos barnehager

Regjeringen straffer de flinke kommunene, hevder Oslos skolebyråd. Det får Mathilde Tybring-Gjedde (H) til å tenne på alle pluggene.

 

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) hevder at regjeringen grovt underfinansierer pedagognormen i barnehagene. I tillegg finansieres bemanningsnormen slik at Oslo ikke får en eneste krone, ifølge byråden. Oslo straffes for å ha oppfylt bemanningsnormen, med færre enn seks barn per årsverk i de kommunale barnehagene, mener skolebyråden.

– Det samlede tapet for Oslo kommune beløper seg til hele 85 millioner kroner, sa Thorkildsen.

Kritikken provoserer Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Oslo Høyre.

– Dette er skamløs kritikk fra et byråd som har nedprioritert kvalitet i barnehagene, sier Tybring-Gjedde.

Les også: Psykolog Raundalen: «Fy faen så fattige vi blir!»

– Ta seg sammen

– Regjeringen har innført en bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm fordi vi ønsker flere trygge og kvalifiserte voksenpersoner i barnehagene. Begge normene er fullfinansiert. Det Inga Marte nå protesterer mot, er akkurat samme kostnadsberegning for nye oppgaver til kommunene som den rødgrønne regjeringen la til grunn i 2013, sier Høyre-politikeren.

– Sannheten er at byrådet ikke har prioritert å ansette flere barnehagelærere og prøver å skylde på regjeringen. Det er ganske skamløst, fortsetter Tybring-Gjedde.

Den nye pedagognormen trådte i kraft 1. august, men Oslo kommune mangler 400 barnehagelærere og har sett seg nødt til å be om dispensasjon, skrev Aftenposten i august.

Tybring-Gjedde peker på at daværende skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) uttalte til NRK i 2016 at regjeringen burde se til Oslo og Bergen og kreve 50 prosent pedagogandel. Oslo hadde da vedtatt en bemanningsavtale for kommunale barnehager som innebar at minst 50 prosent av de ansatte skulle være utdannet barnehagelærer.

– Snakk om å møte seg selv i døra, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

– Selv med en fullfinansiert pedagognorm og et rekordstort økonomisk handlingsrom, har byrådet valgt å ikke ansette flere barnehagelærere. De velger til og med å be om dispensasjon fra normen, i stedet for å ta seg sammen og ansette flere barnehagelærere i år. Det viser at de har lavere ambisjoner for kvaliteten i barnehagen enn regjeringen har, mener Høyre-politikeren.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Økning eller ikke?

Men også KS hevder at bemanningsnormene i barnehagene er underfinansiert – med i underkant av én milliard kroner.

– Både bemannings- og pedagognormen er underfinansiert. Vi håper nå at Stortinget er seg sitt ansvar bevisst og sørger for finansiering. Vi har vært veldig tydelige på at disse normene vil koste mer enn det regjeringen nå setter av på budsjettet, sa Gunn Marit Helgesen, leder i Kommunenes interesseorganisasjon KS, i Dagsavisen etter at statsbudsjettet var lagt fram.

Også når det gjelder overføringene til kommunene i det store og hele er KS og regjeringen rykende uenige om hvorvidt det er en økning i pengestrømmen eller ikke. Regjeringen sier den i statsbudsjettet foreslår å gi mer til kommunene, men KS sier det strammes til fordi utgiftene og prisstigningen spiser opp de økte overføringene til kommunene.

Om uenigheten om summene som går til å oppfylle normene, sier Tybring-Gjedde:

– Bemanningsnormen og den skjerpede pedagognormen er fullfinansiert. Departementet har beregnet kompensasjonen til kommunene på samme måte som man alltid beregner nye oppgaver til kommunene og i tråd med veilederen for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Det er akkurat den samme måten som Stoltenberg-regjeringen foreslo i 2013. I fjor fikk kommunene 428 millioner kroner mer for å finansiere den skjerpede pedagognormen. Bevilgningene videreføres i år.

– Mange kommuner har allerede prioritert økt bemanning i sine barnehager, og derfor er bemanningsnormen i gjennomsnitt oppfylt i kommunale barnehager. Sammen med KrF har regjeringen bevilget 100 millioner kroner ekstra til de mindre barnehagene som fortsatt trenger å ansette flere for å oppfylle normen i 2019. At vi nå får en bemanningsnorm, er historisk, og nå må kommunene følge opp.

Les også: Ordførere og rådmenn i norske kommuner vil ha slutt på lovpålagte bemanningskrav fra staten