Her ser talsmann for foreledregruppa på Østensjø skole, Tommy Nysveen, for seg at paviljongen kan settes opp. FOTO: ARNE OVE BERGO

Seier på Østensjø

Da Utdanningsetaten (UDE) tirsdag kom med nye skolegrenser, var reaksjonene store. Men byrådet ville ikke blande seg inn. Nå ber UDE om å søke om å sette opp en paviljong på Østensjø skole, for å få plass til alle elevene. Men andre skoler kan ikke regne med samme behandling.

Skuffelsen var stor blant mange foreldre som skal ha førsteklassinger på Østensjø skole neste år. På grunn av sprengt kapasitet, måtte 23 elever gå på andre skoler.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Seier

Nå har de fått en liten seier, i og med at byrådet har bedt UDE om å vurdere muligheten for å sette opp en paviljong med to klasserom på skolens område.

– Vi tar svaret som byråd for kunnskap og utdanning, Tone Tellevik Dahl (Ap) kom med under bystyret spørretime onsdag som en seier, sier talsmann for foreldreaksjonen på Østensjø skole, Tommy Nysveen.

Der lovet Tone Tellevik Dahl at en søknad til plan og bygningsetaten om midlertidig dispensasjon for å sette opp en paviljongville bli prioritert.

– Vi har vært i kontakt med UDE, og de har bekreftet at de vil sende inn en søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen, for å kunne sette opp en paviljong, med to klasserom på Østensjø skole, sier byråden til Dagsavisen.

– Så få vi håpe at fagetatene vil behandle dette raskt, og at det ikke blir innsigelser som forsinker prosessen. Dette må stå ferdig til skolestart neste år, om det skal være noen vits, sier hun.

Men hun presiserer at dette ikke vil gi noen presedens til andre skoler med tilsvarende problemer.

– Her er det snakk om en midlertidig løsning, og Østensjø har arealer hvor det er mulig, sier byråden.

LES OGSÅ: - Vi forstår det er vanskelig når søsken splittes

Vernet område

Det største problemet er at Østensjø skole ligger i et vernet område, med høy reguleringsrisiko.

Neste uke legger Tone Tellevik Dahl fra skolebehovsplanen, og der vil det komme fram at et nytt skolebygg planlegges i tilknytning til de eksisterende på skolen.

– Uansett blir en paviljong bare midlertidig til nytt bygg er oppe. Og det vil løse det mildertidige problemet med overkapasitet, sier Nysveen.


For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!