Fengselsbetjent Ole Martin Prangerød forteller om trusler og vold mot ansatte i norske fengsler.

– Sa han skulle banke oss med jernstang

Fengselsbetjent Ole Martin Prangerød er sparket i skrittet, spyttet i ansiktet og har fått en kniv i magen. Vold og trusler øker i Oslo fengsel.

 

Av Katharina Dale Håkonsen, LO Media/ANB

– Han stod med en hevet jernstang og sa han skulle banke oss opp, sier Ole Martin Prangerød.

Fengselsbetjenten husker tilbake til en dag i mars da en fly forbanna innsatt knuste alt han kom over på avdelingen i Oslo fengsel, og truet Prangerød og kollegene. Våpenet fangen brukte var en 40 centimeter lang jernstang som tilhørte setet på spinningssykkelen.

– Det er det verste jeg har opplevd, sier betjenten, og tenker på den ene kollegaen som var nødt til å rømme og barrikadere seg på vaktrommet. Prangerød måtte forlate en venn i strid, og det har satt spor.

– Vi var hjelpeløse der og da.

Les også: - Det skjer mye bak murene i norske fengsler som vi ikke snakker om

Drepe ansatte

Episoden er langt fra unik. Vold- og trusselhendelser mot ansatte er mer enn tredoblet fra 2015 til 2016 i Oslo fengsel.

I 2015 var det 69 hendelser. I fjor var tallet 239. Vold kan være alt fra slag og spark til spytting og kasting av ting etter ansatte. I tillegg har volden mellom innsatte økt.

Fengselsleder Øyvind Alnæs er bekymret over den negative utviklingen.

– Noe av økningen skyldes at man har blitt flinkere til å registrere, men det er og slik at mye tyder på at det har vært en reell økning, sier han.

Også domfeltes verbale trusler er sterk kost for betjentene.

– Vi ser en klar trend den siste tiden at mange verbale trusler er rettet mot å drepe og skade ansatte når innsatte løslates, sier Alnæs.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stygge ord

Hendelsen som Ole Martin Prangerød fortalte om endte godt. Han og kollegene hentet verneutstyr og fikk kontroll på fangen. Det siste halvannet året har betjenten vært involvert i fire alvorlige voldshendelser. Han er blitt stukket i magen med smørekniv og gaffel, spyttet i ansiktet og sparket i skrittet. I tillegg til de mindre alvorlig og mer dagligdags hendelsene.

– Vi kunne stått her til i morgen og fortalt. Jeg har opplevd mye vold og trusler i fengselet.

Han har jobbet i kriminalomsorgen siden 2010 og synes ordbruken har hardnet til.

– Å bli kalt fitte og morapuler er vanlig.

Prangerød mener de alvorlige voldsepisodene han har vært involvert i kunne vært løst bedre og kjappere om fengselsbetjentene hadde hatt tilgang til verneutstyr som pepperspray, håndjern, teleskop-batong og tåregass. I motsetning til tåregass som rammer flere, kan peppersprayen rettes direkte mot en person som får en brennende smerte i øynene. Hvor en oppbevarer verneutstyr varierer fra enhet til enhet. I Oslo fengsel tar det vanligvis ti minutter for ansatte å kle på seg verneutstyr.

– Vi fengselsbetjenter må settes i stand til å håndtere utagerende innsatte. Vi burde hatt enklere tilgang til håndjern og pepperspray. I flere hendelser det siste året har jeg brukt egen kropp som skjold fordi jeg ikke har verneutstyr, sier Prangerød.

Les også: Fengselsansatte har slått alarm i årevis. Så skjedde det de fryktet.

Akutt behov

Også fangene ser behovet. Innsatte har sagt til Prangerød at de ikke blir provosert eller bryr seg om ansatte går med håndjern eller annet verneutstyr.

Om de virkelig trenger støtte og hjelp, tar de kontakt uansett.

– Innsatte sier at vi er gærne som ikke har noe verneutstyr på oss. De spør «hva faen gjør dere når det smeller?»

Hovedverneombud i kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, er enig i at en del verneutstyr er lite tilgjengelig.

– Hvis en må bevege seg langt for å få tak i verneutstyret i en akutt situasjon, har noe av funksjonen falt bort. Mye dramatisk kan skje på kort tid, sier Nilsen.

– Det burde være såpass tilgjengelig at en kan bruke det ved akuttbehov, sier hovedverneombudet.

 

Vil ha tilgang til pepperspray

Flere opplever det samme som Prangerød. Ansatte med flere tiårs fartid i Oslo fengsel har fortalt til Farukh Qureshi, leder av Oslo Fengselsfunksjonærers Forening (OFF), at det aldri har vært så ille i fengselet.

Qureshi er oppgitt. I mai 2016 leverte fire lokalforeninger i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, inkludert OFF, en bekymringsmelding til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Justisdepartementet. De slo alarm om få ansatte på jobb, lite innhold i soningen og et økende antall psykisk syke innsatte.

Siden den tid har Qureshi etterlyst handling fra KDI og departementet.

– De har hatt dette på bordet siden mai i fjor. Vi hadde ventet strakstiltak. Jeg opplever at problemstillingen ikke blir tatt seriøst nok fordi det tar for lang tid før tiltakene kommer.

Vold og trusler mot ansatte har økt i alle norske fengsler, fra 801 i 2015 til 1.048 i 2016. Farukh Qureshi er bekymret for de ansatte.

– Det er betimelig å spørre om arbeidsmiljøloven gjelder for ansatte i kriminalomsorgen. Det oppleves nemlig ikke slik. (ANB)