Brigadesjef Bjørn Arnesen og brannkonstabel Jørgen Lie (t.v.) ved Hovedbrannstasjon har hatt en travel sommer. I snitt har Hovedbrannstasjonen hatt nær 15 utrykninger i døgnet i juli.

Rykker stadig ut

Første halvdel i år rykket brannvesenet i Oslo (Obre) ut på hele 771 flere hendelser i forhold til samme periode i fjor.

 

De aller fleste av disse utrykningene kunne vært unngått.

Det er ofte folks sløvhet over gryter og stekeovner, samt uvettig utplassering av brennbare materialer og avfall, som fører til mer jobb for brannvesenet.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tørrkok

Så sent som i går morges reddet røykdykkere ut to personer fra en leilighet på Teisen. En av disse ble sendt til legevakten for behandling.

Årsaken viste seg å være tørrkok.

En episode som ikke er enestående.

I juli hadde Oslos brannstasjoner 30 utrykninger på grunn av tørrkok, hvor folk hadde glemt at de hadde mat i kjelen eller pizza i ovnen.

Hovedbrannstasjonen alene sto for halvparten.

– Nylig rykket vi ut til en automatisk brannalarm, og da vi kom fram, viste det seg at en beboer hadde skrudd av alarmen, fordi han var lei av å høre på den. Uten å sjekke om det var noe reelt. Men en annen nabo hadde kjent røyklukt i tredje etasje, og da vi sjekket, viste det seg at det dreide seg om tørrkok, og en leilighet full av røyk, sier brannkonstabel Jørgen Lie til Dagsavisen.

– Dette kunne gått riktig galt. Så det å skru av alarmer før vi har fått sjekket er ikke noen lur idé, legger han til.

Folk lærer ikke, for dette skrev Dagsavisen for ett år siden: Redder folk fra pizzadøden

...og for to år siden: Nattmat skaper mange unødvendige utrykninger

463 loggførte oppdrag

Juli var en travel måned for brannvesenet.

Hovedbrannstasjonen i Oslo hadde 463 loggførte oppdrag (utrykninger) i denne sommermåneden, noe som gir et snitt på nesten 15 utrykninger i døgnet. De rykket blant annet ut på 145 automatiske brannalarmer, 34 branntilfeller, 29 trafikkulykker og en rekke brannhindrende tiltak bare i juli.

– Dette innbefatter alt fra å måtte rykke ut til branner, ulykker, hjelpeoppdrag, automatiske brannalarmer, beredskapstilsyn, til å håndtere uvettig plassering av brannfarlig avfall, som de nye Isekkene, sier Jørgen Lie.

– Byen vår utvikler seg. Det kommer flere mennesker, og vi får fler og fler hendelser. Vår etat ønsker å utvikle seg i takt med Oslo by. Vi står overfor andre utfordringer i dag enn for få år siden. Ikke minst at vi har et annet trusselbildet i dag, og folk er mer på vakt, sier brigadesjef Bjørn Arnesen til Dagsavisen.

– Jeg synes også at vi er på mange flere hendelser på dagtid enn vi var tidligere. Det går i ett hele dagen, sier han.

Ifølge brigadesjefen virker folk å være mer på vakt og ringer en gang for mye dersom de opplever noe mistenkelig som kan minne om røyk eller brann.

– Vi kjører mer i sentrum enn de andre stasjonene. Dette er nok grunnet en større tetthet i befolkningen og at det bor det mange studenter her, og vi har en del utrykninger til studentboliger, sier brigadesjefen.

– I tillegg har vi blitt mer bevisste på å loggføre og melde fra om ulovligheter og andre tilfeller hvor vi kommer over mennesker som ikke er i stand til å ivareta seg selv og trenger hjelp, sier Bjørn Arnesen.