Konklusjonen i pilotprosjektet fra TØI viser at buss for bane ga ulemper for en stor andel av trafikantene. ILL.FOTO: FREDRIK BJERKNES

Ruter skremte vekk passasjerene: Byttet fra bane til buss

Da T-banen ble oppgradert og det ble satt inn buss for bane, «skremte» trengsel og lengre reisetid passasjerer over på andre reisealternativer.

I april i år åpnet endelig hele Østensjøbanen igjen, etter å ha vært stengt for rehabilitering siden april i fjor.

Les også: Skal grafittimale T-banestasjoner

Buss for bane

De reisende måtte ta buss for bane i ett år. I et pilotprosjekt utført av Transportøkonomisk Institutt (TØI) svarte 53 prosent av dem som vanligvis brukte Østensjøbanen, at de tok buss for bane i perioden T-banen var stengt. For andre ble det endringer i reiserutinene mens banen var stengt.

TØI har gjennomført forprosjektet sammen med en rekke direktorater og myndigheter. Det skal berede grunnen for et større forskningsprosjekt om effekter og konsekvenser av endringene i Oslos transportsystem de neste fem år.

Konklusjonen i pilotprosjektet viser at buss for bane ga ulemper for en stor andel av trafikantene. 82 prosent svarte at de fortsatt reiste kollektivt etter at banen ble stengt. En tredjedel av trafikantene svarte at buss for bane har medført endringer i rutiner i husstanden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tidssluk

De største ulempene var at reisen tok lengre tid, mer trengsel på overfylte busser og at det ble flere bytter mellom transportmidler.

Andre mente ulempene gikk på dårligere punktlighet og mer ubehagelig reise.

62 prosent av de reisende oppga at de i snitt brukte 19 minutter lengre tid på reisen én vei.

Les også: Ønsker nattåpent T-banetilbud

Etter at Østensjøbanen nå igjen er åpnet, vil TØI på ny undersøke folks reisevaner på denne strekningen.

– Vi innhentet e-postadresser til passasjerer på Østensjøbanen før den stengte og sendte ut spørreskjemaet etter at det ble buss for bane. Nå vil vi stille de samme spørsmålene, for å finne ut hva de mener nå som T-banen er oppe og går igjen. Det blir interessant å se hvordan passasjerene reagerer på forbedringen, sier prosjektleder Aud Tennøy ved TØI.

I pilotundersøkelsen tok de også for seg stengingen av Smestad-tunnelen.

– Trafikantene visste i lang tid før stengingen at det ville kunne bli problemer, og de tok sine forholdsregler. De første dagene ble trafikken redusert med over en tredel. I dag er trafikken tilnærmet som før det ble stengt, men uten at det er blitt noe mer kø av den grunn, sier forsker Jørgen Aarhaug ved TØI.

Les også: Se bildene av det bilfrie Oslo