– Elektrifiseringen er i gang, konstaterer Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter. I de kommende årene vil det ikke bare være på Romerike at transportselskapets kunder stifter bekjentskap med elektriske busser. Om lag 400 av alle Ruter-bussene skal være elektriske innen 2025.

Ruter i støtet

Snart kan de reisende begynne å vinke farvel til stinkende og støyende Ruter-busser.

 

I august neste år tar Ruter i bruk sine aller første elektriske busser, som ikke bare er klima- og miljøvennlige, men også langt mer stillegående enn dagens busser. I første omgang er det snakk om ti minibusser av merket Iveco. De skal brukes til å frakte skoleelever på Romerike.

– Dette er de første elbussene i Norge. Kanskje er dette i tillegg det så langt største innkjøpet av elektriske minibusser i Europa, påpeker Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero.

– At vi nå kommer i gang med elektrifiseringen av busstrafikken, er kjempeviktig, understreker han.

– Dette vil gjøre en forskjell også internasjonalt. Nå skapes det en etterspørsel som også vil bety mye for utviklingen av elektriske varebiler. Store utslipp vil påvirkes av dette.

Les også: Førerløs makt

Fossilfri i 2020

Ruters mål er at av om lag 1.200 ordinære busser, skal en tredel være elektriske i 2025. På samme tid skal 60 prosent av bybussene være det samme. Allerede fem år før dette, i 2020, er målet at Ruter skal være et fossilfritt transportselskap.

For å få til dette, satses det nå også på biogass og biodiesel. Samtidig som elbussene tas i bruk, blir derfor åtte minibusser som går på biogass og 102 minibusser som bruker biodiesel (HVO), satt i trafikk på Romerike. Sammen med elbussene skal de brukes i forbindelse med de 450.000 årlige turene med spesialskyss i området.

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å målet om å være fossilfri i 2020, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Han er spesielt glad for at de første elektriske bussene er på vei.

– Det ligger store utfordringer i det å bli utslippsfri, men nå er vi i gang. Bransjen må elektrifiseres, og det må vi som innkjøpere bidra til ved å stille krav om dette, påpeker han.

– Innkjøpsmakten til Ruter vil drive utviklingen framover, mener også Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Strenge krav

Bakgrunnen for innfasingen av elbusser på Romerike, er nettopp nye krav som Ruter har stilt i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter i området. Miljøkravene som ble stilt i anbudene, var strengere enn noen gang før, men det taklet de aktuelle selskapene.

Også andre steder er elbussene i ferd med å gjøre sitt inntog, opplyser Bellona. Ifølge miljøorganisasjonen kommer elbusser til Drammen høsten 2017, mens Trondheim setter elbusser inn i daglig drift i 2019. I Södertälje i Sverige er de allerede i gang fra januar.

Les også: – Senk billettprisene