dypt savnet: Både beboere, reisende og handelsstanden savner Slottsparken holdeplass som ble lagt ned i august. Nå blir nedleggelsen av både denne holdeplassen og fire andre gjenstand for ny behandling i Ruter.FOTO: HILDE UNOSEN

Ruter er på gli

Etter store protester vil Ruter vurdere nedleggelsen av fem holdeplasser i Oslo på nytt.

Denne uka skrev Dagsavisen at 1.200 personer hadde skrevet under på et opprop som krevde gjenåpning av to av disse holdeplassene, Welhavens gate og Slottsparken. Samme dag kontaktet byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

– Han sa til meg at de har bestemt seg for å gjøre en ny vurdering av disse holdeplassene. Det er jeg veldig glad for, sier Melby til Dagsavisen.

Onsdag uttalte pressetalsperson Sofie Bruun i Ruter at nedleggelse av holdeplasser er «et nødvendig virkemiddel» for å «redusere forsinkelser, oppnå raskere reisetid, samt sikre god flyt i kollektivnettverket».

LES OGSÅ: Setter inn ekstra innsats for å ta snikerne

– Gå gjennom analyse

I en e-post til Dagsavisen sier Bruun nå følgende om nedleggelsen av holdeplassene:

– Vi har merket oss reaksjoner på den nylige nedleggelsen av stoppestedene ved Slottsparken, Welhavens gate, Nybrua, Lilleborg kirke og Fougners vei. Vi kommer derfor til å gå gjennom analyse og vurdering for disse stoppestedene.

Analysen og vurderingen vil bygge på «nåværende og fremtidig markedsgrunnlag, kundenes samlede reisetider og tilbakemeldinger fra kunder».

– Vi må komme tilbake til hvorvidt vi velger å gjenåpne disse holdeplassene mens vi gjør denne vurderingen, da en gjenåpning også forutsetter enkelte praktiske og tekniske utfordringer, fortsetter Bruun.

– Det er gledelig at Ruter nå er så imøtekommende, sier Mads Wam Schneider, som har vært sentral i protestaksjonen.

Innbyggerinitiativets krav om gjenåpning av to av holdeplassene, skal i henhold til regelverket til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, behandles av bystyret i løpet av seks måneder.

– Spørsmålet er om det blir nødvendig med en slik behandling nå, sier Melby, etter tilbakemeldingen fra Ruter.

Byrådet har for øvrig også tidligere vært i kontakt med Ruter om nedleggelsene.

– Vi har bedt Ruter gjøre en ny vurdering av holdeplassen i Fougners vei i lys av at det er blitt plassert en ny midlertidig barnehage der, forteller Melby.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

– I løpet av dager

Bruun skriver følgende om denne holdeplassen:

– Byråd for miljø og samferdsel har bedt Ruter om ytterligere redegjørelse for dette tiltaket. Denne er nå til utarbeidelse, og vil sendes til byråden i løpet av noen dager.

Generelt har byrådet gitt Ruter «stor frihet» i kollektivselskapets utforming av tilbudet, forteller Melby.

– Vi blander oss sjelden inn organiseringen av bussruter, holdeplasser og rutetider. Det vi stort sett er opptatt av er om det er vekst i antallet passasjerer, og om de er fornøyde, opplyser byråden.

– Men det er klart at tilbakemeldinger som den vi nå har fått, også er viktig. Når kunder protesterer må Ruter høre, selv om de selvsagt ikke kan gjøre som alle mener.

LES OGSÅ: Her er Ruters enkle tips for å få flere T-baneavganger