Annonse
Leder av FAU ved Ruseløkka skole, Sigrid Moldestad (t.v) og nestleder Gro Skåland, vil at skolene skal rives, og erstattes med ny.

Ruseløkka-kamp mellom to fløyer

Politikere, foreldre, naboer og tidligere elever nærmest krangler om Ruseløkka skoles skjebne. Mange vil rive, noen vil rehabilitere. I mellomtiden murres det mellom de to fløyene.

Annonse
Oslo

Avgjørelsen om byrådet kan rive skolen og bygge ny, eller om den skal rehabiliteres ligger i Fylkesmannens hender.

Les også: Full krangel om Ruseløkka-riving

Klage

PBE (Plan- og bygningsetaten) har gitt tillatelse til å rive den gamle skolen, men samme dag som klagefristen gikk, ut, sendte motstandere av riving en klage til Fylkesmannen, som nå skal avgjøre om byrådet kan kjøre saken som en ren byggesak, eller om man skal starte på nytt, med en reguleringssak.

Uansett så blir skolen forsinket.

Mens de fleste foreldre er for at det skal rives og bygges nytt, er andre imot.

– Alle som bor i området er glad i Ruseløkka skole. Men det virker som mange har et litt romantisk forhold til dette. De mener skolebygget  ikke bør rives fordi det er fint og har historisk verdi. Bygget har lenge hatt behov for oppgraderinger og en rehabilitering av bygget til gjeldende krav og forskrifter vil gi 200 færre skoleplasser. FAU mener det er et dårlig alternativ, sierier leder av Foreldreutvalget (FAU) ved Ruseløkka skole, Sigrid Moldestad til Dagsavisen.

– Med noen få unntak har de som har skrevet under på klagen ikke barn på skolen nå. Mange av dem har gått på skolen selv eller har barn som har gått der tidligere,  sier hun videre.

Skole
Ruseløkka skole. Foto: Mimsy Møller

Les også: Nekter å gi opp skolen

– Det er frustrerende at det er blitt slik. Usikkerheten om hva som skjer skaper misnøye. Noen snakker om å flytte ut av området for å bytte skolekrets, men de fleste prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, sier FAU-lederen.

Mens de voksne ikke greier å bli enige, har barna  innfridd sin del av den avtalen de trodde de inngikk i vår. De har gått med på å busses/banes til Vollebekk skole i påvente av ny skole på Ruseløkka. Elevene startet på Vollebekk i august, men ennå har ingenting skjedd på Ruseløkka.

– Jeg har selv tre barn som busses og tar T-bane til Vollebekk. Det går stort sett greit, men hverdagen er blitt mindre fleksibel. Det er litt mer tungvint for de minste barna å bli med venner hjem ettersom de er på forskjellige busser og dersom vi må endre planer en ettermiddag må AKS involveres for å få det til. AKS-personalet er forresten helt fantastisk og takler situasjonen veldig fint! Vi kan leve med en slik hverdag en stund, men jo lenger tid det går uten at noe skjer, desto mindre blir viljen til å være positiv, sier Sigrid Moldestad.

– Det er vanskelig å ikke la dette gå inn over seg, men jeg tror de fleste legger seg i selen for at det ikke skal gå ut over ungene og hverdagen, sier hun.

Anine Ung, tidligere elev ved Ruseløkka skole og medlem av Frogner historielag, har vært med på å utforme klagen til Fylkesmannen.

– Det er ikke romantiske argumenter som taler for rehabilitering. Ruseløkka skole er ett av Vikas viktigste historiske bygg, ved siden av Victoria terrasse, begge tegnet av samme arkitekt. Rehabilitering med gjenbruk av materialer er mye mer klimavennlig enn å rive og bygge nytt, sier hun til Dgsavisen.

– De som er for å rive trekker frem at de skal bygge et plusshus. En ordentlige skivebom når det gjelder klimaperspektivet. Bygge- og anleggsbransjen står for 40 % av jordens CO2-utslipp. Når man skal vurdere klimaspørsmålet, må man se på de reelle og totale utslippene i et langsiktig perspektiv. Dvs. alle de tonn med avfall som skapes når man river skolen, en skole som er solid bygget, og som fint kan stå i over 100 år til. Og dette vil man erstatte med ett nybygg som har en byggeteknisk levetid på ca. 40 år. Dette er ikke bærekraftig byutvikling. Nybygg blir ofte revet igjen, f.eks. skal de rive House of Oslo vis a vis Ruseløkka skole, som ikke engang har stått en mannsalder og som ble bygget om for får år siden, sier hun videre.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Les også: To kvinner kjemper for Ruseløkka, mot overmakten

For riving

Nå er FAU ved Ruseløkka mest opptatt av å komme videre, og at det snart blir en ny skole som planlagt.

– FAU stiller seg bak de beslutningene som er tatt. Vi ønsker at Ruseløkka skal forbli en barne- og ungdomsskole, med full kapasitet. Vi frykter at et alternativ med rehabilitering vil gi for få skoleplasser og mener at alternativet med å benytte den gamle Teknikern (Gamle Christiania tekniske skole) som står ved siden av Ruseløkka er urealistisk. Dette bygget er ikke eid av kommunen men leies som erstatningslokaler for skoler som skal pusses opp. Dersom Ruseløkka beslaglegger dette bygget vil vi dytte andre skoler ut i uvisshe,  sier Sigrid Moldestad.

Hun synes det er frustrerende at klagen kom så tett oppunder fristen som mulig.

–  Alle har rett til å klage, men det er mange foreldre som ble opprørte da at klagene ble sendt inn siste dagen det var mulig. Det gir et inntrykk av trenering heller enn klage, sier hun.

Byrådet har fått rivetillatelse, og vil sende søknad om byggetillatelse før jul. Men får ikke dratt ut en spiker før Fylkesmannen har sagt sitt.

– Vi håper på rask saksbehandling hos fylkesmannen og ønsker oss barna og skolen tilbake til bydelen så snart som mulig, avslutter hun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse