Rusbruken i Oslos uteliv skal kartlegges

Et anonymisert trendpanel skal overvåke og samle informasjon om rusbruk i hovedstadens uteliv.

I panelet sitter blant annet politifolk, helsearbeidere, folk fra byens åpne rusmiljø, ansatte i skolen og ansatte i utelivet, skriver Klassekampen.

Hvert halvår skal panelet svare på spørsmål om bruk og tilgjengelighet av ulike rusmidler, observere helseskader, pris og slanguttrykk. Spørsmålene skal sammen med informasjon fra 13 statistikkilder bli til en rapport.

Metoden er utviklet av Kompetansesenter for rus (Korus) i Bergen, som hvert halvår siden 2002 har rapportert om rustrender og konsekvenser i byen og i Hordaland. Også Korus i Trondheim benytter metoden.

Den første «Føre var»-rapporten fra Oslo viser en oppgang i bruken av partydopet MDMA og cannabis.

– Oslo er en trendsetterby, særlig ungdomsmiljøet og utelivet. Derfor er det viktig å vite hva som rører seg, sier Skule Wingenstad ved Korus Oslo til avisen.

Korus Bergen skal til høsten gi ut den første nasjonale trendrapporten som er basert på metoden fra de tre nevnte byene.