Rus-skandalen: – Oslo kommune må rydde opp

Oslos rusavhengige har måttet betale millioner til Oslo kommune. Nå krever Høyre en forklaring fra byrådet.

Av Aslak Borgersrud og David Stenerud

Torsdag avslørte Dagsavisen at Oslo kommune uregelmessig har tatt seg betalt for plasser på rusinstitusjoner.

Les saken: Oslo kommune har krevd millioner fra rusavhengige uten lov

Byens rusavhengige har betalt, typisk 4.700 kroner, for plasser på rusinstitusjoner som ikke tilbyr full kost. Det har de ikke kunnet gjøre siden 2012. I løpet av den perioden kan kommunen ha innkrevd opp mot hundre millioner kroner for disse plassene.

Nå reagerer helseminister Bent Høie (H).

– Hvis dette stemmer er det veldig alvorlig. Ikke bare har en gruppe som ofte har dårlig økonomi blitt avkrevd penger urettmessig, men dette kan også ha vært en økonomisk barriere som har hindret folk i å søke hjelp.

Helseministeren mener Oslo kommune forsømmer seg på rusfeltet og viser blant annet til at alle de statlige midlene gjennom Opptrappingsplan for rusfeltet ikke har blitt brukt til formålet, og at rustiltak som Frelsesarmeens «Jobben» har fått millionkutt i byrådets budsjett for 2019.

– Jeg mener Oslo kommune må rydde opp i dette. Det aller viktigste de kan gjøre er å etablere de tilbudene det er behov for.

– Bør brukerne som er avkrevd penger ulovlig få dem tilbakebetalt?

– Jeg forstår at det kravet kommer, så får Oslo kommune vurdere hva som er mulig og rett overfor brukerne, svarer Bent Høie.

– Må kompensere

Også helseministrens partifelle i bystyret reagerer.

– Hvis det viser seg at Oslo kommune har krevd inn penger urettmessig fra noen av de mest utsatte i byen vår, så er det veldig alvorlig, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Han vil nå kreve at byråden orienterer om saken ved første anledning.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vil ikke fordele ansvar

– Vi må få en redegjørelse om hva som er regelverket, og om Oslo kommune har krevd penger urettmessig, sier han.

– Hvis det stemmer må vi finne en fornuftig måte å kompensere brukerne på, sier han.

– Hvordan?

– Det er for tidlig å si hvordan vi skal gjøre det. Det viktigste er å finne ut hva som har skjedd. Så må vi se på hvordan vi kan gjøre det godt igjen, sier han.

Den nye «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» trådte i kraft i 2012, tidlig i Høyre, Venstre og KrFs byrådsperiode. Ap, SV og MDG overtok i 2015.

– Hvem er ansvarlig?

– Jeg er ikke opptatt av å fordele ansvar nå. Jeg ser at byråden har tatt initiativ til at praksisen skal opphøre, og det er bra, sier han.

– Forkastelig

Heidi Hansen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO reagerer også kraftig på gårsdagens avsløring.

– Hvis det ikke har vært lov å ta betalt, så er det forkastelig. Det er ikke greit, sier hun.

– Disse folka har ingenting. De har mista tryggheten og alt rundt seg. Og folk blir boende sånn i mange år, det er veldig tøft, sier hun.

– Bør kommunen betale tilbake pengene?

– Det jeg er redd for er hvem det går ut over.

Hansen frykter at rusinstitusjonene i Oslo må kutte i tilbudet, om de skal måtte betale tilbake pengene de har innkrevd uten lov.

– Jeg er redd for at det rammer de tilbudene som er viktigst. De må jo ta pengene fra et sted, sier hun.

Ikke lukrativt

– Folk har jo reagert på dette i lang tid, sier Hansen.

– Som oftest når folk må betale for å bo, så er det med litt tryggere rammer enn disse institusjonene, sier hun.

Institusjonene det er snakk om er gjerne ettroms leiligheter, og man får ikke servert mat.

– Det er ikke særlig lukrativt å bo på sånne steder, sier hun.

Les også: Oslo Rødt: – Finn ut hvor mye det er, og betal det tilbake!

Må betale selv

En del av dem som bor på Oslo kommunes institusjoner får sosialstøtte. Da vil Nav ofte betale egenandelen direkte. Men mange hever trygd eller arbeidsavklaringspenger. De må betale for institusjonsplassene av egne penger, som ellers kunne gått til mat, klær eller andre ting.

– Er du trygda, så må du betale sjæl, sier Hansen.

Nå håper hun på en reell unnskyldning fra kommunen.

Vi har bedt både Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid og Velferdsetaten om kommentarer, men uten hell. I gårsdagens avis bekreftet byrådsavdelingen imidlertid at «tidligere praksis ikke har hatt korrekt hjemmelsgrunnlag».


Fakta: Dette er forskriften


Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1/1-12.

I § 7. «Hvilke tjenester omfattes av egenandelen» heter det:

«Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner mv. samt helse- og omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven».

Det betyr, ifølge kommunens egen tolkning nå, at det ikke kan kreves egenbetaling for brukere på institusjoner som ikke tilbyr alt dette, selv om det har blitt gjort i sju år.