Rus-skandalen: Byråden beklager

I årevis har kommunen ulovlig krevd inn millioner fra rusavhengige på institusjoner. – Kommuneadvokaten er bedt om å vurdere erstatning, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl.

 

Av Aslak Borgersrud og David Stenerud

Torsdag avslørte Dagsavisen at Oslo kommune gjennom sju år har krevd egenandeler fra beboere på rusinstitusjoner, selv om kommunen ikke har hatt lov til det. Til sammen kan opp mot hundre millioner kroner være innkrevet uten grunnlag.

Nå krever byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) at praksisen skal stoppe umiddelbart. Men hun plasserer skylda hos forrige byråd.

Bakgrunn: Oslo kommune har krevd millioner fra rusavhengige uten lov

Bakgrunn: Bent Høie: – Oslo kommune må rydde opp

– Gjorde ikke jobben

– Da byrådet Johansen gikk på forutsatte vi selvfølgelig at vi overtok en kommune som drev i tråd med lover og regler og god forvaltningsskikk, sier hun.

– I forbindelse med budsjettarbeidet oppdaget vi at hjemmelsgrunnlaget var usikkert og om kommunen tok egenbetaling i tråd med forskriften.

Hun mener saken dreier seg om hvordan institusjonsplassene er definert. Hvis en institusjon er hjemlet som bolig kan kommunen ta husleie. Men om den er hjemlet som institusjon, da må den tilby full forpleining, både mat og medisiner, hvis kommunen skal ta egenbetaling.

– Det var her høyrebyrådet ikke gjorde jobben da loven ble endret i 2012, sier Tone Tellevik Dahl.

Hun mener byrådet den gang burde tatt en full gjennomgang. Den gjennomgangen har byråden nå bestilt fra kommuneadvokaten. Inntil den er klar skal plassene dette gjelder være gratis for brukerne.

Les også: Kent har blitt jaget fra sted til sted i 18 år

Kan bli gratis

– Hva kan resultatet av gjennomgangen bli?

– Det kan hende at noen av dagens institusjoner blir hjemlet som bolig, da vil de ha husleie. Så kan det være at noen endres til institusjoner med full forpleining. Enkelte vil da få gjeninnført egenbetaling, og enkelte vil det ikke, sier hun.

– Tar du selvkritikk?

– Da jeg overtok forutsatte jeg at alle ting som gjøres i Oslo kommune var i tråd med lover og regelverk. Den tilliten har man jo til hverandre, uavhengig av hvem som styrer. Vi oppdaget at det her var en praksis som trolig ikke var i tråd med regelverket.

– Men tar du selvkritikk?

– Jeg er bare usikker på hvordan jeg skulle ha oppdaget det før. Jeg legger jo daglig til grunn at forvaltningspraksis i kommunen er i tråd med lover og regler. Men jeg reagerte i hvert fall umiddelbart, og synliggjorde det i budsjettet. Nå rydder vi opp, og gjør plassene gratis i påvente av at vi får full oversikt.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vil være på den sikre siden

– Har Oslo urettmessig krevd inn penger fra byens rusavhengige?

– Det er ting som tyder på det. Vi utreder det, og i mellomtiden gjør vi det gratis, for å være på den sikre siden.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Det er veldig vanskelig å si, men det blir en del av utredningen.

– Vil dere betale tilbake penger?

– Det skal vi ikke utelukke at kan bli en konsekvens. Kommuneadvokaten er bedt om å vurdere eventuell erstatningsplikt.

Byråden presiserer at en betydelig del av pengene kommer direkte fra Nav, og da vil man ikke ha krav på tilbakebetaling. Kommuneadvokaten skal nå utrede dette.

– Er dette en alvorlig sak?

– Ja. Det var derfor jeg reagerte spontant da vi jobbet med budsjettet.

– Vil du nå be om unnskyldning på vegne av kommunen?

– Ja, alle skal forvente at kommunen har en forvaltningspraksis som er i tråd med lover og regler. Hvis det er slik at vi ikke har gjort det, så er det beklagelig. Men jeg reagerte da vi oppdaget det, og rydder opp.

 

Direktør i velferdsetaten Guri Bergo.
Direktør i velferdsetaten Guri Bergo.

Stanser innkrevingene umiddelbart

Velferdsetaten går glipp av over to millioner kroner i inntekter før nyttår.

Dagsavisen fikk i forrige uke vite at Velferdsetaten kom til å fortsette å kreve inn egenbetaling ut budsjettåret 2018. Fredag uttaler imidlertid byråd Tone Tellevik Dahl følgende til avisen: – Jeg forutsetter at velferdsetaten har fått med seg at byrådet mener dette er feil. Så jeg regner med at de skjønner at dette må opphøre. Eventuelt får jeg sende dem en liten påminnelse. Velferdsetatens direktør Guri Bergo bekrefter at innkrevingene skal stanses. – Det er helt riktig at det står i budsjettet at byrådet ønsker at vi skal stoppe egenbetaling, og sånn sett har hun rett, selv om budsjettet ikke er vedtatt. Det vi gjør nå er at vi umiddelbart stopper innkreving av egenandel.

– Er dette en avgjørelse dere har tatt etter å ha blitt kontaktet av byråden?

– Vi er jo en etat som ikke har slike fullmakter. Det jeg tar kritikk for er at jeg burde bedt byrådsavdelingen om å gi meg beskjed om å stoppe innkrevingene umiddelbart. Det gjorde jeg ikke, og det burde jeg gjort.

– Det dreier seg om en del penger, over to millioner fra nå og ut året. Hvordan skal dere dekke det inn?

– Det er jo en utfordring, men det må jeg diskutere med byrådsavdelingen. Det er viktig for oss at det ikke går utover de tilbudene som er der, at vi ikke stenger plasser eller går ned på bemanning. Dette skal vi finne en løsning på sammen med byrådsavdelingen.

 

Anniken Hauglie var sisial- og velferdsbyråd fra 2010 til 2013. Foto: Arne Ove Bergo
Anniken Hauglie var sisial- og velferdsbyråd fra 2010 til 2013. Foto: Arne Ove Bergo

Tidligere byråd: – Beklagelig

Anniken Hauglie synes det er bra at feil har blitt oppdaget, men er likevel overrasket over Tone Tellevik Dahls utfall mot det blå byrådet.

Nåværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) var byråd for helse og sosiale tjenester da forskriftsendringer ble utarbeidet i 2011 og trådte i kraft i 2012.

Hauglie reagerer slik på at rusavhengige i sju år er blitt avkrevd penger uten hjemmel, og at byråd Tone Tellevik Dahl legger ansvaret for saken på det forrige byrådet.

– Det er beklagelig om kommunen i 2011–2012 ikke tok høyde for nye lovendringer eller tolket statlige regler feil da forskriften ble utarbeidet for åtte år siden. Det er derfor bra feilen nå er oppdaget. Samtidig må jeg si det er overraskende at det tok så mange år å oppdage dette. Jeg fratrådte posten for fem år siden og kjenner ikke til hva som er gjort etter det. Det sittende byrådet har på sin side hatt ansvaret i tre år, og det har vært to rødgrønne byråder etter meg som har hatt full anledning til å kontrollere at kommunen følger lov- og regelverk. Det har de åpenbart ikke gjort.

Les også: – Her dømmer ingen deg, selv om du mangler noen tenner
 

Byråden svarer helseministeren

I fredagens Dagsavisen gikk helseminister Bent Høie hardt ut mot byrådet. Han mente kommunen forsømmer seg på rusfeltet.

– Oslo komme må rydde opp, sa han.

Nå gir byråd Tone Tellevik Dahl statsråden svar på tiltale.

– Høyre satt med makten i Oslo i flere år etter at hjemmelsgrunnlaget for egenbetaling ble endret, uten at de gjorde noe med å sikre at institusjonsplassene hadde riktig grunnlag, sier hun.

– Derfor reagerer jeg ganske kraftig på statsråd Høie når han sier at Oslo kommune forsømmer seg på rusfeltet. Vi er jo en foregangskommune framfor noen. Oslo Høyre kjenner jo til dette. Det tror jeg også Høie vet, sier hun.

– Men om han er usikker så kan han jo komme på besøk, utfordrer byråden.

Les også: Rita: Den lille jenta ingen ville ha