Annonse
UTSETTER: Mikkel Øgrim

Rødt kan torpedere byrådets nye skolemodell

Vippe-partiet har vedtatt å utsette Ressursfordelingsmodellen.

Annonse
Oslo

Et av skolebyråd Tone Tellevik-Dahls prestisjeprosjekter er ny ressursfordelingsmodell for grunnskolen. Her legges prinsippene for hvordan skolene får fordelt penger. 

Kjernen i forslaget, som ble presentert i oktober, er dette:

* Av et grunnskolebudsjett på totalt fem milliarder kroner, skal én milliard, eller hver femte krone, omfordeles mellom skolene.

* Kriteriene for pengetildeling endres. Foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og antall barnevernsvedtak skal ha direkte innvirkning på pengepotten skolene får. Dette for å sikre at ressurstildelingen harmonerer bedre med  skolens elevsammensetning.

* Det settes inn tidligere innsats i elevenes norskopplæring. For å sikre at minoritetsspråklige elever lærer norsk tidlig, får skolene økt støtte til særskilt norskopplæring på 1. og 2. trinn. Støtten reduseres tilsvarende på senere trinn.

* For å unngå at elever blir «sittende fast» i vedtak om særskilt norskopplæring over lang tid, får skolene disse midlene bare for ett år av gangen. Det stilles strengere krav til innholdet i vedtakene.

Men i partiet Rødt, som med sine tre representanter sitter på vippen i Oslo bystyre, er det én ting som gjør dette problematisk: Forslaget rører ikke stykkprisfinansieringen. Altså det grunnleggende prinsippet om at en skole får en fast sum med penger per elev. 

Og dermed risikerer Tone Tellevik-Dahl nå at Rødt spenner beina på hele endringen av ressursfordelingsmodellen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Skal bestemme hva de gjør i kveld

– Vi har et styrevedtak som sier at vi vil utsette vedtaket om ny ressursfordelingsmodell i grunnskolen, sier Mikkel Øgrim, som er leder av Rødt Oslo.

Men så enkelt er det ikke for Øgrim (som for øvrig er tremenning av en av journalistene bak denne artikkelen, bare så du veit det) og resten av Rødt.

– Det vedtaket skal arbeidsutvalget i Rødt Oslo sammen med bystyrerepresentant Eivor Evenrud i kveld, for å finne ut hvordan vi tolker styret sitt vedtak, sier han.

Øgrim forteller at det er uenigheter i partiet om hvordan man skal tolke vedtaket. Skal man utsette ressursfordelings-vedtaket med en uke, fra komite-møte førstkommende torsdag, til bystyremøtet i neste uke? Eller skal man utsette det til våren, eller rett og slett til neste høst, som Høyre foreslår?

Dette skal altså arbeidsutvalget i Oslo Rødt diskutere i kveld.

Les også: Masseslagsmål på Stovner videregående skole

Flytter penger fra fra vestkantskoler

– Vårt dilemma er om vi skal gå med på et forslag som tross alt gjør det bedre, men ikke er vårt politiske ønske, sier Øgrim.

Endringene i ressursfordelingsmodellen flytter jo nemlig penger østover i byen, grovt sett. Fra «rike» skoler, til mindre velstående.

– Vedtaket som styret har gjort må vi tolke i kveld. Men sånn man intuitivt må forstå vedtaket er en utsettelse i lengre tid, sier han.

Annonse