– Rødt-forslaget går på bekostning av ytringsfriheten

Verken Høyre eller Venstre vil støtte forslaget om å stoppe ytterliggående arrangører fra å leie møtelokaler på Deichman.

– Dette forslaget går på bekostning av ytringsfriheten.Vi vil ikke gå inn for dette, sier Afshan Rafiq (H), som sitter i Oslo bystyres kultur- og utdanningsutvalg.

Utvalget skal nå behandle forslag fra Rødts bystyregruppe om nye retningslinjer med mål om å stoppe Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) fra å kunne leie lokaler på Deichman-bibliotekene.

Dagsavisen omtalte forslaget i går.

«Bystyret ber byrådet sørge for at biblioteket skal ha redaksjonell styring på arrangement på bibliotekene - både åpne og lukkede - og dermed ha mulighet til å si nei til arrangører som oppfattes som hatefulle og/eller rasistiske», heter det i forslaget som Rødt nå fremmer i Oslo bystyre.

LES OGSÅ: Forslag fra Rødt: – Folk skal ikke risikere å møte SIAN på biblioteket

Det vakte debatt tidligere i år da SIAN hadde fått leie lokale på Deichman Majorstua for å holde årsmøte. Etter sterk kritikk snudde Deichman og stoppet møtet av sikkerhetsmessige hensyn. Senere ble et møte på Deichman der SIAN-leder Lars Thorsen var invitert til å holde foredrag også stoppet av biblioteksledelsen.

Folk skal ikke risikere å møte SIAN på biblioteket sitt, uttalte Rødts Sofia Rana til Dagavisen om forslaget.

– Vi vil ikke innføre sentrale retningslinjer for bibliotekene. Høyre har tillit til at bibliotekene lokalt kan ta beslutninger ut fra eget skjønn. Det er viktig for lokaldemokratiet at bibliotekene selv får bestemme over sine lokaler, og den aktiviteten de ønsker å ha, inkludert utlån av lokaler til ulike aktører, mener Afshan Rafiq (H).

– Forslaget fra Rødt gjelder ikke bare SIAN. Innfører vi dette, gjelder det alle. Ytringsfriheten står sentralt i Norge. Høyre mener at vi må møte uenighet med debatt, ikke ved å nekte aktører muligheten for debatt, kommenterer Rafiq.

Hallstein Bjercke (V). Foto: NTB Scanpix

Heller ikke Hallstein Bjercke (V), nestleder i bystyrets kultur- og utdanningutvalg, vil støtte forslaget fra Rødt.

– Deichman har heldigvis allerede frihet til å styre over eget program, og sånn bør det fortsette å være. Det er ikke vår oppgave som politikere å styre innholdet i bibliotekene. Biblioteket skal få bestemme dette selv. Jeg har full tillit til at ledelsen i Deichman håndterer dette slik de mener er best, kommenterer Hallstein Bjercke (V),

Jeg synes holdningene til SIAN er helt forferdelige, og jobber hver dag for å bekjempe rasistiske holdninger i samfunnet og for å styrke det liberale demokratiet. Det er sånn vi vinner kampen mot fremmedfrykt, ikke gjennom denne typen vedtak i bystyret, mener Bjercke.

Deichman har 18 filialer i Oslo, de fleste med mulighet for utleie av møtelokaler. Neste uke åpner det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, hvor det er det ti møte- og arrangementsrom for utleie.

Overfor Dagsavisen har SIAN-leder Lars Thorsen varslet at organisasjonen igjen vil søke om å leie lokaler på Deichman for å holde møte, og mener Rødt-forslaget er i strid med grunnloven.

LES OGSÅ: SIAN vil utfordre Deichman igjen – vil leie lokaler til møte

SIAN-leder Lars Thorsen ble i fjor dømt til 30 dagers betinget fengsel og bot på 20.000 kroner for hatefulle ytringer etter utdeling av SIAN-løpesedler. Oslo tingrett fant at ytringer i løpesedlene fra SIAN var så grove at de ikke var vernet av ytringsfriheten.

– SIANs aktivitet aksepterer ikke noen av oss. Spesielt koranbrenningen som SIAN gjennomførte fordømmer jeg på det sterkeste, sier Afshan Rafiq (H).

– Hittil har jeg ikke kunnet se at SIAN gjør annet enn å spre hat og fremmedfientlighet. Det er forkastelig, og Høyre tar sterk avstand fra det SIAN står for, men vi mener forbud er ikke løsningen, understreker Rafiq.

LES OGSÅ: Nå åpner endelig Deichman i Bjørvika